Alkmund

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje alk- / alch- (swn. alah) 'świątynia', a jako drugi -mund / -munt 'ochrona, opieka'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Alcmundus, Alchmundus, niem. Alkmund, Alchmund, Alchmunt.

W niektórych zbiorach hagiograficznych dwóch świętych pojawia się pod tym imieniem:

Alkmund, syn Alhreda, króla Nortumbrii (765-774). Miał on towarzyszyć ojcu, gdy ten udał się na wygnanie do Szkocji. Wedle jednych padł podczas walk z Anglosasami Zachodnimi, natomiast wedle innych zgładzony został z polecenia króla Erdulfa. Ciało przeniesiono później do Derby, gdzie stało się celem licznych pielgrzymek. Wspominano go 19 marca.

Alkmund, biskup Hexham. Na stolicy biskupiej zasiadł w r. 767, a zmarł w r. 781. Pochowano go w katedrze. W r. 1032 szczątki przeniesiono w niej na inne miejsce i ta właśnie translacja przyczyniła się do powstania legend, ożywiając jego kult. Wspominano go w dniu 7 września.

Alkmund
 obchodzi imieniny