Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia germańskiego, spieszczenie od Adelina, Adelajda. W języku polskim występuje ono w formie Alina i Halina, przy czym ta ostatnia utożsamiana bywa czasem z Heleną. W staropolszczyźnie pisane m.in. Alena, Helina. Na popularność Aliny w języku polskim wpłynęła chyba Balladyna J. Słowackiego....

Zobacz więcej o: Alina (Alena)
Obchodzi imieniny:
16 czerwca,
16 grudnia

imię to wywodzi się z języka francuskiego i stanowi zdrobniałą formę imienia Anna. Od XVII w. używane jest już jako imię samodzielne. W Polsce popularne od lat 60. XX w.Formy zdrobniałe imienia Aneta to Anetka, AniaOdpowiedniki obcojęz.; ang.-Annette, Annetta, fr., niem.-Annette, węg.-Anetta

Zobacz więcej o: Aneta
Obchodzi imieniny:
16 czerwca,
17 lipca

Jest to właściwie niemieckie skrócenie Benno od imienia germańskiego Bernhard (zob. BERNARD). W Polsce, jak się wydaje, zidentyfikowano je z rodzimym skróceniem imienia Benedykt, mianowicie Bień. W naszych źródłach pojawia się to imię jako Beno już w 1220 r., oczywiście w tekście łacińskim. Postać Benon...

Zobacz więcej o: Benon
Obchodzi imieniny:
16 czerwca
Obchodzi imieniny:
16 czerwca

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Imię żeńskie pochodzące od imienia męskiego JUSTYN (por. też JUST). W Polsce imię poświadczone w formie Justyna w 1375 r. Obecnie rzadkie, dawniej występowało nieco częściej. Imię to nosi bohaterka powieści Orzeszkowej -Nad Niemnem- - Justyna Orzelska. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Justina, ang. Justina,...

Zobacz więcej o: Justyna
Obchodzi imieniny:
12 marca,
14 kwietnia,
1 czerwca,
16 czerwca,
13 lipca,
5 września,
17 września,
26 września,
7 października,
30 listopada
Obchodzi imieniny:
16 czerwca