Tego dnia świętują

Znaczenie imienia nieznane. Od czasów Józefa Flawiusza sądzono, że Adam oznacza 'czerwony' (Adam miał być ulepiony z czerwonej gliny). Obecnie przyjmuje się, że imię to pochodzi z sumeryjskiego ada-mu 'mój ojciec' albo z akadyjskiego ad-mu 'zbudowany, zrodzony', albo jeszcze z arabskiego adama 'łączyć...

Zobacz więcej o: Adam
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
6 kwietnia,
16 grudnia,
24 grudnia

Imię żeńskie pochodzenia germańskiego, należące do tzw. imion dwuczłonowych z członem adal- 'szlachetny ród', np. Adalberga, Adalgundis, Adalfrida; całość znaczyła mniej więcej - 'posiadająca szlachetny ród, wywodząca się ze szlachetnego rodu'. W Polsce pojawiło się to imię bardzo wcześnie: według niektórych...

Zobacz więcej o: Adelajda
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
5 lutego,
12 grudnia,
16 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, pierwotnie spieszczenie (przez skrócenie) dwuczłonowego imienia germańskiego ADOLF. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ado, Adon, niem. Ado, Addo. Ado(n) z Vienne. Urodził się około r. 800. Wykształcenie otrzymał w opactwie w Ferri-res. W latach 841-853 przebywał jako...

Zobacz więcej o: Ado (Adon, Addo, Addon)
Obchodzi imieniny:
16 grudnia

Jest to żeńska forma imienia ALBIN. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., hiszp., niem., węg., wł. Albina, fr. Albine, Aubine, ros. Alwina. Święte, które nosiły to imię, ani nie są liczne, ani nie rysują się wyraziście na tle dziejów. Albina z Lugdunum była jedną z męczennic, które razem z innymi poniosły...

Zobacz więcej o: Albina
Obchodzi imieniny:
16 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, spieszczenie od Adelina, Adelajda. W języku polskim występuje ono w formie Alina i Halina, przy czym ta ostatnia utożsamiana bywa czasem z Heleną. W staropolszczyźnie pisane m.in. Alena, Helina. Na popularność Aliny w języku polskim wpłynęła chyba Balladyna J. Słowackiego....

Zobacz więcej o: Alina (Alena)
Obchodzi imieniny:
16 czerwca,
16 grudnia

To znane biblijne imię wywodzi się z języka hebrajskiego. Należy do grupy imion teoforycznych, zawierających w sobie imię bóstwa lub jakąś część jego imienia. Do nas dostało się za pośrednictwem łacińskim z greki (Ananias). Hebrajskie Hananyah, Hananyahu - to 'Jahwe czyniący łaskę lub ten, którego Jahwe...

Zobacz więcej o: Ananiasz
Obchodzi imieniny:
16 grudnia

Imię celtyckie, zlatynizowana postać celtyckiego Mo-Beoc. Iroszkoci często latynizowali swoje imiona identyfikując je z podobnymi fonetycznie imionami łacińskimi, greckimi czy biblijnymi. Być może, mamy tu nawiązanie do znanego nam z łaciny średniowiecznej słowa beanus 'gamoń, głupiec, nieokrzesany'....

Zobacz więcej o: Bean
Obchodzi imieniny:
16 grudnia

Imię męskie późnogreckie. Eusébeios to pierwotnie przymiotnik użyty dla określenia jednego z miesięcy na cześć cesarza rzymskiego Antonina Piusa (= Pobożnego). Gramatycznie utworzony jest od starszego przymiotnika eusebés 'pobożny, sprawiedliwy'. Ze średniowiecza spotykamy u nas tylko jednego księdza...

Zobacz więcej o: Euzebiusz
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
12 lipca,
2 sierpnia,
14 sierpnia,
26 września,
3 października,
16 grudnia

Jest to żeńska postać imienia ZDZISŁAW. Pojawia się od XII w. w obocznych formach Zdziesława / Zdzisława. Odpowiedniki obcojęz. łac. Zdislava, cz., niem., wł. Zdislava. Zdzisława Czeska urodziła się około r. 1215 na Morawach. Ojcem jej miał być Przybysław z Krzyżanowa, burgrabia w Brnie, natomiast...

Zobacz więcej o: Zdzisława
Obchodzi imieniny:
16 grudnia