Tego dnia świętują

Imię to pojawiło się w Polsce bardzo wcześnie, wraz z kultem św. Floriana (XII w.). Wywodzi się ono z języka łacińskiego od imienia Florus. Utworzone zostało za pomocą sufiksu -ianus tworzącego m.in. cognomina. Zatem Florianus to pierwotnie 'należący do Florusa'. Imię Florus jest z gramatycznego punktu...

Zobacz więcej o: Florian
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
4 maja,
7 maja,
4 czerwca,
4 października,
10 października,
5 listopada,
3 grudnia,
17 grudnia

Imię to nie ma jasnej etymologii. Przypuszcza się, że pochodzi z języka greckiego, od słów: ion, -ou 'fiołek' i anthos, -eos 'kwiat'. Niektórzy etymologowie uważają je za germańskie złożone: -eut 'chłopiec' i -lind 'lipa, tarcza lipowa'. W źródłach frankońskich imię to poświadczone jest w formach: Yolans,...

Zobacz więcej o: Jolanta
Obchodzi imieniny:
15 czerwca,
17 grudnia

Jest to łacińska forma żeńska imienia greckiego Olympiás. Zostało to imię utworzone od nazwy góry Olimp, siedziby Zeusa, bądź też od nazwy miasta Olimpia na Peloponezie. W miejscowości tej, w gaju nad Alfejosem, odbywały się od r. 776 przed Chr. igrzyska sportowe na cześć Zeusa. Imię to jest u nas znane,...

Zobacz więcej o: Olimpia
Obchodzi imieniny:
15 kwietnia,
21 listopada,
17 grudnia
Obchodzi imieniny:
17 grudnia

Jest to imię biblijne, powstałe ze skrócenia pełnej formy Eleazar 'Bóg wspomógł'. W Polsce imię poświadczone od 1252 r. w formach: Łazarz, Łazer, Łazor, Łazur. Z historii kultury polskiej znamy Łazarza, właściciela jednej z oficyn drukarskich Krakowa. Od imienia Łazarz pochodzą nazwiska: Łazarowicz,...

Zobacz więcej o: Łazarz
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
23 lutego,
17 grudnia,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
17 grudnia