Tego dnia świętują

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, znane też w staropolskim w postaci Bogosław i Bosław (z zanikiem śródgłosowej sylaby). Bogosława, księcia pomorskiego, spotykamy w źródłach już pod r. 1168, ale w różnych dokumentach nazywany jest on także Bogusławem i Bogsławem. Zapiski źródłowe wskazują, że imię...

Zobacz więcej o: Bogusław
Obchodzi imieniny:
20 marca,
22 marca,
18 kwietnia,
29 kwietnia,
1 lipca,
23 września,
18 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od gentilicium Gratius, którego podstawę stanowi rzeczownik pospolity gratia, -ae (zob. GRACJA). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Gratianus, Gatianus, fr. Gratien. W literaturze hagiograficznej pojawia się pięciu świętych tego imienia. Ale postacie tych...

Zobacz więcej o: Gracjan
Obchodzi imieniny:
18 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
18 grudnia

To imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik cognomen Laurentinus (zob. LAURENTYN). W Polsce używane bywa obecnie jako imię zakonne. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Laurentia, niem., wł. Lorenza.

Zobacz więcej o: Laurencja
Obchodzi imieniny:
17 czerwca,
8 października,
18 grudnia

Jest to imię germańskie, złożone z elementów: wille- 'chęć, wola' (por. WILIBRORD) i -bald 'mocny, odważny, mężny'. W Polsce imię występuje sporadycznie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Willibaldus, Willebaldus, niem. Willibald, Willibold, fr. Guillibaud, wł. Guillibaldo, Villibaldo.

Zobacz więcej o: Wilibald
Obchodzi imieniny:
7 lipca,
18 grudnia
Obchodzi imieniny:
18 grudnia