Laurencja

To imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik cognomen Laurentinus (zob. LAURENTYN).

W Polsce używane bywa obecnie jako imię zakonne.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Laurentia, niem., wł. Lorenza.