Tego dnia świętują

Jest to imię biblijne pochodzące z akadyjskiego Aba-am-ra-am 'kochaj ojca', a zatem reprezentuje najstarszą warstwę imiennictwa - tzw. imion-zdań. Wg etymologii biblijnej miało oznaczać 'ojciec mój jest wzniosły' (Abram) i 'ojciec mnóstwa' (Abraham). Do Polski przyszło wraz z chrześcijaństwem. W źródłach...

Zobacz więcej o: Abraham
Obchodzi imieniny:
16 marca,
15 czerwca,
19 grudnia

Męskie imię hebrajskie: Ben-jamin 'syn prawicy'. Imię to nosił dwunasty syn Jakuba i Racheli (Rdz 35, 18). Według przekazu biblijnego Rachela chciała nazwać urodzone dziecko Ben-oni 'syn mojej boleści', ale Jakub zamienił je na Ben-jamin 'syn prawicy'. Do Polski imię to przyszło z chrześcijaństwem i...

Zobacz więcej o: Beniamin
Obchodzi imieniny:
31 marca,
19 grudnia

Imię pochodzenia staroperskiego o znaczeniu 'ten, kto jest bogaty; władca bogactw; stróż skarbu'. Grecy przejęli perskie Daraya-wahusz jako D-reios, co dało w łacinie postać Darius. Z historii starożytnej znamy Dariusza Wielkiego, Achemenidę, który prowadził wojny z Grekami. W Polsce w czasach dawnych...

Zobacz więcej o: Dariusz
Obchodzi imieniny:
19 grudnia

Imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męstwem'. W Polsce imię występuje od w. XIII najpierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabryjel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło. Dziś występuje w formie Gabriel, którego...

Zobacz więcej o: Gabriel
Obchodzi imieniny:
10 lutego,
27 lutego,
24 marca,
29 września,
19 grudnia

Forma żeńska imienia: GabrielGabriel to imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męs­twem'.W Polsce imię występuje od w. XIII naj­pierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabry­jel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło....

Zobacz więcej o: Gabriela
Obchodzi imieniny:
27 lutego,
19 grudnia
Obchodzi imieniny:
19 grudnia

Imię pochodzenia greckiego: Nemésios, które dało początek rzymskiemu cognomen Nemesius. U jego początków leży wyraz pospolity némesis 'przydzielenie tego, co się komu należy-, który stał się boską personifikacją sprawiedliwości (Némesis). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Nemesius, fr. Nemésius,...

Zobacz więcej o: Nemezjusz
Obchodzi imieniny:
19 grudnia

Jest to imię teoforyczne pochodzenia greckiego Timótheos, złożone z członów: time 'cześć' i -theos 'Bóg'. W języku greckim istniało też inne imię, które było odwróceniem imienia Tymoteusz, a mianowicie Theótimos. Imię Tymoteusz znane jest dobrze z Dziejów apostolskich. W Polsce imię to nosił drugi biskup...

Zobacz więcej o: Tymoteusz
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
26 stycznia,
21 maja,
22 sierpnia,
19 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Urbanus i Urbana (dla kobiet). Cognomen to pochodzi od przymiotnika pospolitego urbanus, -a 'miejski, mieszkaniec miasta, Rzymianin', a także 'kulturalny, grzeczny' w przeciwieństwie do Rusticus od rusticus 'wiejski'. Rzymianie...

Zobacz więcej o: Urban
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
25 maja,
2 lipca,
29 lipca,
27 września,
31 października,
19 grudnia