Nemezjusz

Imię pochodzenia greckiego: Nemésios, które dało początek rzymskiemu cognomen Nemesius. U jego początków leży wyraz pospolity némesis 'przydzielenie tego, co się komu należy-, który stał się boską personifikacją sprawiedliwości (Némesis).

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Nemesius, fr. Nemésius, wł. Nemesio.

Co najmniej pięciu świętych nosiło to imię. Tu najzupełniej wystarczy przedstawić dwóch.

Nemezjusz i Lucylla. Byli męczennikami rzymskimi. W martyrologium znajdujemy ich w trzech miejscach: pod dniem 25 sierpnia, 31 października i 8 grudnia. Dwie ostatnie daty pojawiły się zapewne jako wspomnienia nie męczeństwa, a translacji lub odnalezienia ich relikwii. Wedle późnej Passio Nemezjusz miał być trybunem, a Lucylla jego córką. Ochrzcić miał ich papież Stefan. Wedle tych samych danych zginęli w r. 257, w czasie prześladowania za rządów Waleriana.

Nemezjusz, męczennik z Aleksandrii. Znamy go dzięki Euzebiuszowi, który w swej Historii zachował list Diogenesa z Aleksandrii. Nemezjusz był z pochodzenia Egipcjaninem. Jako chrześcijanin został rozpoznany w czasie jakiejś obławy. Skazany na śmierć w czasie prześladowania za Decjusza (249-251), spalony został razem z rozbójnikami. Na Wschodzie nie wpisano go do synaksariów. Adon umieścił go pod dniem 19 grudnia. Nie wiadomo natomiast, czy do niego odnoszą się także wzmianki o Nemezjuszach, którzy pojawiają się pod dniami 20 lutego, 8 i 30 września.

Nemezjusz
 obchodzi imieniny