Tego dnia świętują

Imię może być interpretowane: jako pochodzenia hebrajskiego, od Amon 'budowniczy, architekt; sprawny'; jako mitologiczne imię egipskiego boga Amona (z koptyjskiego Amu-oein 'dający światło, świetlisty'), utożsamianego przez Greków z Dzeusem; bądź jako imię pochodzenia germańskiego - Ammo, które jest...

Zobacz więcej o: Amon
Obchodzi imieniny:
20 grudnia

Jest to imię męskie spotykane u wszystkich Słowian. Starszą postacią był Bogomił i taka też postać znana jest ze średniowiecza. Wcześnie jednak została ona przerobiona na Bogumił i w tej formie znamy to imię do dziś. O tym, że ta forma jest również bardzo stara, świadczy fakt, że już w Bulli gnieźnieńskiej...

Zobacz więcej o: Bogumił
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
18 stycznia,
26 lutego,
10 czerwca,
3 listopada,
20 grudnia

Jest to imię żeńskie, odpowiednik męskiego imienia BOGUMIŁ. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bogumila, niem. Gottliebe, ros. Bogumila. Święta czy błogosławiona, która by nosiła to imię, nie istnieje. Toteż osoby noszące imię Bogumiła uznają zazwyczaj patronat bł. Bogumiła z Dobrowa (10 czerwca).

Zobacz więcej o: Bogumiła
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
20 czerwca,
18 października,
20 grudnia

Jest to imię pochodzące z języka łacińskiego, od przymiotnika dominicus, -a, -um 'pański, należący do pana'. Dominik (Dominicus) to 'należący do Pana' (-Pan- w znaczeniu Bóg). Jest to więc chrześcijańskie imię teoforyczne. W Polsce poświadczone jest w XIV w., ale większą popularność zyskuje w w. XVII...

Zobacz więcej o: Dominik
Obchodzi imieniny:
9 marca,
12 maja,
6 lipca,
4 sierpnia,
8 sierpnia,
14 października,
27 listopada,
20 grudnia,
29 grudnia

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Liberatus dla mężczyzny i Liberata dla kobiety. Z gramatycznego punktu widzenia jest to imiesłów przeszły bierny (liberatus, liberata, liberatum) od czasownika libero, --re 'uwolnić, wyzwolić'. Z pewnością pierwotnie dawane wyzwolonym niewolnikom. W...

Zobacz więcej o: Liberat
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia,
20 grudnia

Jest to greckie imię złożone. W pierwszym członie zawiera element theó- (zob. Teodor, Teodozy), a w drugim -philos 'przyjaciel.' Całość można tłumaczyć - 'przyjaciel Boga, miły Bogu'. Polskim odpowiednikiem znaczeniowym może być imię Bogumił. Imię to w Polsce występuje rzadko. Formami spieszczonymi...

Zobacz więcej o: Teofil
Obchodzi imieniny:
8 stycznia,
30 stycznia,
27 kwietnia,
2 października,
13 października,
20 grudnia