Bean

Imię celtyckie, zlatynizowana postać celtyckiego Mo-Beoc. Iroszkoci często latynizowali swoje imiona identyfikując je z podobnymi fonetycznie imionami łacińskimi, greckimi czy biblijnymi. Być może, mamy tu nawiązanie do znanego nam z łaciny średniowiecznej słowa beanus 'gamoń, głupiec, nieokrzesany'. Może to być też imię pochodzenia semickiego Bean (gr. Baian).

W Polsce jako imię nie używane, choć znany jest łaciński wyraz beanus.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Beanus.

Bean (Mo-Beooc), biskup Murthlac (Szkocja). Wedle szkockiego kronikarza Forduna, Benedykt VIII mianował go pierwszym biskupem tej północnej diecezji na prośbę Malkolma II. Inni powstanie diecezji przesuwają na r. 1063. Sam Bean pochodzić miał z Irlandii, a może był identyczny ze czczonym tamże świętym o imieniu Mophiog. Na stolicy biskupiej zasiadał przez trzydzieści dwa lata. Jego wspomnienie przypada 16 października lub 16 grudnia.

Bean
 obchodzi imieniny