Demetria

To żeńska forma imienia Demetrius (Dymitr). Formalnie utworzone zostało od imienia greckiej bogini D-m-t-r. Demetria to 'odnosząca się do Demeter, należąca do Demeter'. Demeter była grecką boginią płodności, rolnictwa, zboża. Była matką Persefony.

W Polsce imię nie używane. W użyciu było tylko męskie imię Dymitr, i to przede wszystkim na ziemiach ruskich. W rdzennej Polsce bardzo rzadkie.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Demetria, ros., ukr. Dimitrija, Dmitrija.

Święta, która występuje pod tym imieniem i która w Martyrologium Rzymskim widnieje pod dniem 21 czerwca, znana jest wyłącznie z apokryficznych Acta Bibianae seu Pimenii (BHL 1322). Miała zginąć za Juliana Apostaty. Żadnego innego świadectwa na poparcie tego twierdzenia lub jej wczesnego kultu jednak nie posiadamy.

Demetria
 obchodzi imieniny