Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
22 czerwca

Imię męskie najprawdopodobniej pochodzenia greckiego. W takim przypadku byłoby ono utworzone od wyrazu achát-s 'agat'. W średniowieczu wiązano to imię z nazwą koloru jakiegoś drzewa, prawdopodobnie akacji. Ale to wszystko niejasne. W Polsce nigdy nie było popularne, choć spotykamy je w XVI w. (Achacy...

Zobacz więcej o: Achacy
Obchodzi imieniny:
22 czerwca
Obchodzi imieniny:
22 czerwca

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego; pierwotnie było to cognomen oznaczające człowieka pochodzącego z miasta Alba (np. Alba Fucentia, Alba Longa w Lacjum). Miasto Alba Longa było siedzibą dynastii Eneasza. Stąd mieli pochodzić Romulus i Remus, synowie westalki Rei Sylwii i Marsa. Prócz nazw miast...

Zobacz więcej o: Alban
Obchodzi imieniny:
22 czerwca
Obchodzi imieniny:
22 czerwca

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium Flavius (dla kobiety Flavia) utworzone na podstawie przymiotnika flavus, -a, -um 'płowy, żółty'. Ród Flawiuszów (gens Flavia) był bardzo sławnym rodem rzymskim. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Flavius, ang., fr., niem. Flavius, ros. Fławij, węg....

Zobacz więcej o: Flawiusz
Obchodzi imieniny:
18 kwietnia,
22 czerwca

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie żeńskie cognomen odpowiadające męskiemu INNOCENTY. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Innocentia, niem. Innocenzia, wł. Innocenza, Innocenta. Hagiografowie opowiadają o dwóch świętych tego imienia: o dziewicy z Rawenny oraz o męczennicy z Rimini. Pominiemy pierwszą...

Zobacz więcej o: Innocenta
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Imię pochodzi z języka łacińskiego, z pierwotnego przezwiska, od przymiotnika innocens, -tis 'niewinny, prawy' (rzeczownik innocentia, -ae 'niewinność, prawość'). W języku łacińskim istnieją dwie formy tego imienia Innocens i Innocentius. Było to imię wielu papieży. W Polsce imię występuje, ale tylko...

Zobacz więcej o: Innocenty
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia
Obchodzi imieniny:
31 marca,
22 czerwca

Jest to forma żeńska imienia PAULIN. W Polsce imię to występuje od XIV w. w formach: Paulina, Pawlina. Dziś jest to imię rzadkie. Formą zdrobniałą jest Paulinka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paulina, ang., niem. Pauline, fr. Paulette, Pauline, hiszp. Paulina, ros. Pawlina, Polina, wł. Paolina. W literaturze...

Zobacz więcej o: Paulina
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
26 maja,
6 czerwca,
22 czerwca,
21 lipca,
31 sierpnia,
10 października,
2 grudnia

Imię to wywodzi się z języka aramejskiego od słowa toma 'bliźniak' (por. gr. didymos). W piśmiennictwie greckim występują formy: Th-mas lub Didymos. Z greki imię dostało się do łaciny, a stąd do innych języków. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych. Formy spieszczone to: Tomaszek, Tomek,...

Zobacz więcej o: Tomasz
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
7 marca,
22 czerwca,
3 lipca,
22 września,
18 listopada,
21 grudnia,
29 grudnia