Tego dnia świętują

To żeńska postać rzymskiego cognomen utworzonego od imienia Agrippa (zob. AGRYPIN), o znaczeniu 'do Agrypy należąca', lub spieszczenie imienia Agrippa. Z dziejów rzymskich znamy dobrze Vipsanię Agrypinę (tzw. Straszą) i Julię Agrypinę (tzw. Młodszą). Jej losy stały się literackim tworzywem tragedii Śmierć...

Zobacz więcej o: Agrypina
Obchodzi imieniny:
23 czerwca,
6 lipca

To imię wywodzące się z łacińskiego cognomen Albinus, bardzo dobrze poświadczone już od V w. przed Chr., zarówno jako imię męskie, jak i żeńskie (Albina). Łac. Albinus utworzony został za pomocą przyrostka -inus, tworzącego cognomina od gentiliciów (nazw rodowych) rodziców, w danym wypadku od nomen gentile...

Zobacz więcej o: Albin
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
1 marca,
23 czerwca,
22 lipca,
6 września,
15 września

To męskie późnogreckie imię Basíleios (od II w. wymawiane Basílios) jest ze słowotwórczego punktu widzenia przymiotnikiem od rzeczownika basileús 'wódz, król, cesarz'. Do Polski imię to przyszło przez łacinę późno; wcześniej pojawiło się na Rusi jako Wasyli i Wasyl, przejęte tam wprost z Bizancjum,...

Zobacz więcej o: Bazyli
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 kwietnia,
15 kwietnia,
20 maja,
12 czerwca,
23 czerwca

Jest to imię męskie pochodzenia semickiego, teoforyczne, hebr. (Jehoszafat), oznaczające "Bóg osądził"; jego synonimem jest imię Abidan. W Polsce była w użyciu również forma Józefat lub Józafat, powstała przez pomieszanie Jozafata z Józefem. Do pewnej popularności tego imienia w Polsce przyczynił się...

Zobacz więcej o: Jozefat
Obchodzi imieniny:
19 marca,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
25 listopada

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Prosperus / Prosper 'pomyślny, pożądany'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Prosperus, Prosper, ang., fr., niem. Prosper, wł. Prospero. Sześciu świętych tego imienia występuje w literaturze hagiograficznej. Jednego z nich, wspominanego w liczniejszym gronie...

Zobacz więcej o: Prosper
Obchodzi imieniny:
23 czerwca

Jest to bardzo popularne w Polsce imię żeńskie. Znane nam jest z podania o królu Kraku, przekazanego lub wymyślonego przez Wincentego Kadłubka. Z jego kroniki podanie to przeszło do innych kronik, a nawet podręczników historii. Wanda stała się bohaterką wielu utworów literackich polskich (od Renesansu...

Zobacz więcej o: Wanda
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
23 czerwca

Jest to greckie imię teoforyczne, zawierające imię Zeus w formie Dz-n (zob. ZENOBIUSZ). Imię to nosiło wielu starożytnych filozofów, np. Zenon z Elei, uczeń Parmenidesa, twórca dialektyki. W łacinie imię występowało w formie Zeno i Zenon. Imię to jest w Polsce raczej rzadkie i przyswojone zostało w...

Zobacz więcej o: Zenon
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia,
23 czerwca,
9 lipca,
22 grudnia

Jest to żeński odpowiednik imienia Zenon. Jest to greckie imię teoforyczne, zawierają­ce imię Zeus w formie Dz-n (zob. ZENO­BIUSZ). Imię to nosiło wielu starożytnych filozofów, np. Zenon z Elei, uczeń Parmenide­sa, twórca dialektyki. W łacinie imię występo­wało w formie Zeno i Zenon. Imię to jest w Polsce...

Zobacz więcej o: Zenona
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia,
23 czerwca,
9 lipca,
22 grudnia