Zenona

Jest to żeński odpowiednik imienia Zenon. Jest to greckie imię teoforyczne, zawierają­ce imię Zeus w formie Dz-n (zob. ZENO­BIUSZ). Imię to nosiło wielu starożytnych filozofów, np. Zenon z Elei, uczeń Parmenide­sa, twórca dialektyki. W łacinie imię występo­wało w formie Zeno i Zenon. Imię to jest w Polsce raczej rzadkie i przy­swojone zostało w formie Zenon (wyjątkowo tylko Zeno). Formy zdrobniałe to Zenek, Zenuś. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Zeno, Zenon, fr. Zénon, niem. Zeno, ros. Zenon, Zinon, wł. Zenone. W Martyrologium Rzymskim ani raz nie pojawia się imię Zenona.