Tego dnia świętują

Żeńska forma imienia BEAT. W Polsce imię znane od XIV w., wymawiane: Biejata (1392), Biata, Bieta, Biejta. Używane były spieszczenia: Biejatka (1389), Bietka (1360), Biechna (1418). Bieta występuje także jako skrócenie imienia Elżbieta. Z historii Polski znana jest Beata z Kościeleckich (1515-1576),...

Zobacz więcej o: Beata
Obchodzi imieniny:
8 marca,
29 sierpnia,
6 września,
22 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 grudnia

Jest to imię łacińskie, cognomen od nomen gentilicium Flavius, utworzone za pomocą sufiksu -anus. Nomen gentilicium Flavius z kolei pochodzi od cognomen Flavus 'płowy'. Cognomina utworzone od nomen gentilicium za pomocą przyrostka -anus przyjmowali adoptowani dodając je do pełnego nazwiska adoptującego. W...

Zobacz więcej o: Flawian
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
22 grudnia

Jest to imię żeńskie utworzone od męskiego imienia FRANCISZEK. W Polsce imię występuje w XIX w. w postaciach Frania, Franka (piosenki z przedmieść). Dziś nie jest ono zbyt częste, choć zdarza się u pokolenia starszego. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Francisca, ang. Frances, France, Francie, Fran, fr....

Zobacz więcej o: Franciszka
Obchodzi imieniny:
9 marca,
22 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 grudnia

Jest to żeńska forma imienia męskiego HONORAT. W Polsce to imię rzadkie, występowało w końcu XIX i na początku XX w. najczęściej w spieszczeniach Honorka, Honorcia, Honoratka. Warto dodać, że na początku XIX w. istniała w Warszawie kawiarnia Honoratka, która była miejscem spotkań grup wolnościowych. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Honorata
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
23 października,
22 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 grudnia

Jest to greckie imię teoforyczne, zawierające imię Zeus w formie Dz-n (zob. ZENOBIUSZ). Imię to nosiło wielu starożytnych filozofów, np. Zenon z Elei, uczeń Parmenidesa, twórca dialektyki. W łacinie imię występowało w formie Zeno i Zenon. Imię to jest w Polsce raczej rzadkie i przyswojone zostało w...

Zobacz więcej o: Zenon
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia,
23 czerwca,
9 lipca,
22 grudnia

Jest to żeński odpowiednik imienia Zenon. Jest to greckie imię teoforyczne, zawierają­ce imię Zeus w formie Dz-n (zob. ZENO­BIUSZ). Imię to nosiło wielu starożytnych filozofów, np. Zenon z Elei, uczeń Parmenide­sa, twórca dialektyki. W łacinie imię występo­wało w formie Zeno i Zenon. Imię to jest w Polsce...

Zobacz więcej o: Zenona
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia,
23 czerwca,
9 lipca,
22 grudnia