Tego dnia świętują

Imię pochodzenia greckiego. Greckie Andréas genetycznie jest zdrobnieniem dwuczłonowych imion męskich typu Andróbulos, Androgénes, Androkrátes, Andromedes, Andrón-kos itd., bardzo rozpowszechnionych, a zawierających wyraz an-r (gen. andrós) 'mąż, mężczyzna' w części pierwszej. W całym chrześcijaństwie...

Zobacz więcej o: Andrzej
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
19 stycznia,
4 lutego,
12 kwietnia,
27 kwietnia,
13 maja,
16 maja,
12 lipca,
13 lipca,
16 lipca,
17 lipca,
21 lipca,
1 listopada,
10 listopada,
24 listopada,
30 listopada,
10 grudnia

Jakkolwiek słowiańskie Iwan odpowiada naszemu Janowi, idziemy tu za hagiograficzną tradycją Zachodu, która zgodnie ze średniowiecznymi zapisami (Ivanus) wyodrębniła to imię i traktuje z osobna. Zwykle chodzi zresztą o samego Iwana Czeskiego. My dodatkowo hasłem tym obejmiemy świętego bułgarskiego oraz...

Zobacz więcej o: Iwan
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia

Jest to dobrze znane imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie gentilicium (gens Iulia). Iulius to 'pochodzący z rodu Julia'. Najsłynniejszym przedstawicielem tego rodu był Gaius Julius Caesar (100-44 przed Chr.), słynny rzymski mąż stanu i pisarz. W Polsce imię poświadczone od XIII w., ale częściej...

Zobacz więcej o: Juliusz
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
12 kwietnia,
27 maja,
19 sierpnia
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia

Jest to forma skrócona dwuczłonowego imienia słowiańskiego WIELISŁAW. W. Taszycki objaśnił tę formę jako twór literacki wymyślony przez K. Brodzińskiego. W. Doroszewski zaś wywodził je z imienia Więcesław - Więsław (przez błędne odczytanie Wiesław). M. Malec w pracy Budowa morfologiczna staropolskich...

Zobacz więcej o: Wiesław
Obchodzi imieniny:
6 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
21 maja,
22 maja,
7 czerwca,
28 lipca,
17 października,
21 listopada,
9 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, w którego funkcji użyty został rzeczownik pospolity victor, -ris 'zwycięzca' (np. Marius Victor). Imię Wiktor pojawia się w Polsce prawdopodobnie pod wpływem włoskim w XVI w. wraz z formą pochodną Wiktoryn. Dziś imię Wiktor jest również znane...

Zobacz więcej o: Wiktor
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
25 lutego,
6 marca,
29 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
6 marca,
12 kwietnia,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada

Jest to greckie imię teoforyczne, zawierające imię Zeus w formie Dz-n (zob. ZENOBIUSZ). Imię to nosiło wielu starożytnych filozofów, np. Zenon z Elei, uczeń Parmenidesa, twórca dialektyki. W łacinie imię występowało w formie Zeno i Zenon. Imię to jest w Polsce raczej rzadkie i przyswojone zostało w...

Zobacz więcej o: Zenon
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia,
23 czerwca,
9 lipca,
22 grudnia

Jest to żeński odpowiednik imienia Zenon. Jest to greckie imię teoforyczne, zawierają­ce imię Zeus w formie Dz-n (zob. ZENO­BIUSZ). Imię to nosiło wielu starożytnych filozofów, np. Zenon z Elei, uczeń Parmenide­sa, twórca dialektyki. W łacinie imię występo­wało w formie Zeno i Zenon. Imię to jest w Polsce...

Zobacz więcej o: Zenona
Obchodzi imieniny:
12 kwietnia,
23 czerwca,
9 lipca,
22 grudnia