Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
19 czerwca

Jest to imię pochodzenia greckiego, od czasownika g-rú- 'uroczyście obchodzę, wielbię' lub od przymiotnika g-rúsios 'stary', W Polsce jest znane, choć niezbyt popularne. Pojawia się w literaturze: noszą je zazwyczaj ludzie starzy, np. w Sielankach Zimorowica, w Panu Tadeuszu. Ze staropolszczyzny brak...

Zobacz więcej o: Gerwazy
Obchodzi imieniny:
18 czerwca,
19 czerwca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie wtórne cognomen utworzone od nomen gentilicium Iulius, Iulia. Zatem Julianna to 'przyjęta do rodu Julia w wyniku wyzwolenia lub też adopcji'.W Polsce imię to poświadczone jest od średniowiecza w formach: Juliana, Julianna, Hulijana, Ulijana. Używane jest...

Zobacz więcej o: Julianna
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
16 lutego,
14 kwietnia,
19 czerwca,
27 lipca,
17 sierpnia,
10 grudnia

Jest to zromanizowana forma germańskiego imienia Otto / Odo, które powstało w wyniku skrócenia pełnych imion dwuczłonowych z pierwszym członem -d- (np. Odward / Edward). Forma Otto jest formą niemiecką. Element -t- / -d- / --d 'dziedzictwo, majątek' był często używany w imiennictwie germańskim, np....

Zobacz więcej o: Odo
Obchodzi imieniny:
14 stycznia,
19 czerwca,
4 lipca,
18 listopada

Jest to imię pochodzenia greckiego, genetycznie forma spieszczona imion dwuczłonowych typu Pr-tarchos. Po grecku zapisywano je Pr-t-s, po łacinie Protasius. W Polsce jest to imię rzadkie. Najlepiej znane z Pana Tadeusza Mickiewicza, gdzie woźny nosi imię Protazy. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Protasius,...

Zobacz więcej o: Protazy
Obchodzi imieniny:
19 czerwca,
4 sierpnia,
24 listopada

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawarty jest element hrom- / hruom (niem. Ruhm) 'sława', ten sam co i w imieniu Romaryk. Drugim członem jest natomiast temat czasownikowy -walt, ten sam co w czasowniku waltan, waldan 'rządzić, panować'. W Polsce jest to imię znane,...

Zobacz więcej o: Romuald
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
19 czerwca,
9 sierpnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od wyrazu pospolitego silva 'las'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Silverius, fr. Silv-re, wł. Silverio. Sylweriusz, papież. Był synem papieża Hormizdasa, a urodził się we Frosinone, w rzymskiej Kampanii. Gdy zmarł Agapit I, był subdiakonem,...

Zobacz więcej o: Sylweriusz
Obchodzi imieniny:
19 czerwca
Obchodzi imieniny:
19 czerwca