Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
6 lutego,
27 sierpnia,
30 października
Obchodzi imieniny:
6 lutego,
27 sierpnia,
30 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, które etymologicznie łączy się z wyrazem caelum 'niebo'. Obok formy Celina (Caelina) istnieje też forma Caelia oraz imiona męskie: Celinus (Caelinus) i Caelius. W Polsce jest to imię rzadkie. Częściej pojawia się od wieku XIX pod wpływem francuskim w warstwach inteligenckich. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Celina
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia,
27 sierpnia,
21 października,
15 grudnia,
27 grudnia,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
27 sierpnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. W literaturze występuje w postaci Caesarius. Formalnie zostało ono utworzone od imienia Caesar za pomocą sufiksu -ius, który tworzył nomina gentilicia lub przymiotniki oznaczające przynależność i pochodzenie. Imię Caesar ma etymologię do dziś nie wyjaśnioną. W archaicznej...

Zobacz więcej o: Cezary
Obchodzi imieniny:
25 lutego,
8 kwietnia,
22 sierpnia,
27 sierpnia,
3 listopada,
27 grudnia,
28 grudnia

Imię złożone pochodzenia germańskiego. W części pierwszej występuje element geb- (od geben 'dać, dawać, ofiarowywać'), a w drugiej -hard / -hart 'mocny, silny, odważny, trwały'. W Polsce notowane od XIII w. w formach: Gebhard (1244), Gebard (1208), Gebehard (1139), Gebherd. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Gebhard
Obchodzi imieniny:
27 sierpnia

Jest to imię męskie pochodzenia semickiego, teoforyczne, hebr. (Jehoszafat), oznaczające "Bóg osądził"; jego synonimem jest imię Abidan. W Polsce była w użyciu również forma Józefat lub Józafat, powstała przez pomieszanie Jozafata z Józefem. Do pewnej popularności tego imienia w Polsce przyczynił się...

Zobacz więcej o: Jozefat
Obchodzi imieniny:
19 marca,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
25 listopada

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada
Obchodzi imieniny:
27 sierpnia

Jest to imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od pospolitego słowa margarit-s 'perła' (por. wł. Gemma). W Polsce jest to jedno z najbardziej popularnych imion żeńskich od czasów średniowiecznych. Poświadczone w formach: Małgorzata (1422), Małgorzeta (1387), Margorzata (1410) Margarzeta, Margarzęta,...

Zobacz więcej o: Małgorzata
Obchodzi imieniny:
18 stycznia,
22 lutego,
25 lutego,
10 kwietnia,
13 kwietnia,
10 czerwca,
13 lipca,
20 lipca,
27 sierpnia,
14 października,
17 października,
2 listopada

Jest to imię późnołacińskie o niejasnej etymologii. Pierwotnie było to tzw. adnomen pochodzenia barbarzyńskiego, może afrykańskiego. Może też jednak pochodzić od późnołacińskiego (z greki) monica 'samotna' albo 'mniszka'. Imię znane jako należące do matki św. Augustyna. W Polsce poświadczone jest od...

Zobacz więcej o: Monika
Obchodzi imieniny:
4 maja,
27 sierpnia
Obchodzi imieniny:
27 sierpnia

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Rufus, ang. Ruff, fr. Rufus, Ruf, wł. Rufo, Ruffo. W zapisach hagiograficznych widnieje około dwunastu świętych tego imienia. Nie ośmielamy się podawać liczby dokładniejszej, bo Rufus często występuje zamiennie z omawianym powyżej Rufinem. Nie o wszystkich też należy...

Zobacz więcej o: Rufus
Obchodzi imieniny:
27 sierpnia,
25 września,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
20 lipca,
27 sierpnia

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia