Teotyk

Imię pochodzenia greckiego: Theótychos, złożone z członów: theo- 'Bóg' i -tychos 'zrządzenie'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theoticus, Theotychus, wł. Teotico.

Teotyk, męczennik egipski. Jako takiego wymieniały go razem z innymi greckie menee, a potem Metafrastes, który też poświęcił mu wspomnienie pod dniem 14 grudnia. Czerpał zapewne z jakiejś zaginionej pasji. Z braku jej pełnego tekstu niewiele możemy o bohaterze powiedzieć. Miał być jednym z podkomendnych Arriana, zarządcy Tebaidy, który nawrócił się na chrześcijaństwo, obserwując męstwo i niezwykłe zjawiska towarzyszące skazanym w czasie prześladowania. Arrian sam potem ze swoimi podwładnymi poniósł śmierć męczeńską. Ich groby nawiedzali pod koniec IV stulecia mnisi opisywani w Historia monachorum. Złączeni z innymi męczennikami egipskimi, zostali przez Usuarda wprowadzeni do martyrologiów łacińskich. W Martyrologium Rzymskim widnieją pod 8 marca.

Teotyk
 obchodzi imieniny