Trudo

Imię pochodzenia germańskiego będące formą skróconą imion dwuczłonowych z drugim elementem -trud/-traut 'mocny, silny, trwały'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Trudo, Trudon, ang. Trudo, fr. Troud.

Trudo, opat. Jego rodzicami mieli być Wikbold i Adela. Urodził się około 630 r. w Hasbaye, w Limburgii belgijskiej. Wcześnie zetknął się ze św. Remaklem, który wziął go sobie za ucznia, a potem na dalszą naukę wysłał do Klodulfa, biskupa Metzu. Prawdopodobnie około 655 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Wrócił następnie do swoich i w posiadłości zwanej Sarchinium z czasem wybudował kościół i klasztor, który nazwą od jego imienia Sint-Truiden (Saint-Trond). Żył w nim aż po kres swoich dni, ale niekiedy odwiedzał też ponoć sąsiednie kościoły w Velm i Zepperen. Zmarł prawdopodobnie w 693 r., w każdym razie pod koniec VII stulecia. Poświęcono mu później

kilka utworów hagiograficznych, które zapewne wzmogły popularność tego świętego na terenie całej średniowiecznej Flandrii i Walonii. Wspomnienie obchodzono 23 listopada.

Trudo
 obchodzi imieniny