Ubaldeska

Imię pochodzenia germańskiego, a właściwie spieszczenie (przez zdrobnienie) imienia żeńskiego UBALDA utworzonego od męskiego UBALD.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Ubaldesca, ang., niem. Ubalda.

Ubaldeska z Pizy. Urodziła się w 1136 r. w Calcinaia. Wcześnie w Pizie wstąpiła do wspólnoty zakonnej, obsługującej instytut nazwany Hospitium S. Iohannis Carrariae Gonnellae. Kierowali nim joannici. Przebywała w tej wspólnocie przez pięćdziesiąt pięć lat. Zasłynęła także z daru czynienia cudów. Zmarła 28 maja 1206 r. Otoczyła ją natychmiast cześć wiernych. Nie zatoczyła potem ta cześć szerszych kręgów, ale w Pizie i okolicy była zawsze dość żywa.

Ubaldeska
 obchodzi imieniny