Ulfacjusz

Jest to najprawdopodobniej zlatynizowana forma imienia germańskiego z pierwszym członek ulf-/wolf- 'wilk'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ulphatius, fr. Ulphace, wł. Ulfaccio.

Ulfacjusz z Mans. Mówią o nim Acta biskupów Mans, a dokładniej - zamieszczony w nich żywot św. Almira, którego towarzyszem miał być św. Ulfacjusz. Niestety, opowiadania te nie zasługują na jakąkolwiek wiarę. Ulfacjusz był prawdopodobnie eremitą-misjonarzem z epoki merowińskiej. Zmarł w Apiacum, które później nazwano jego imieniem (Saint-Ulphace). Wspominano go 9 września.

Ulfacjusz
 obchodzi imieniny