Wierzyn

Imię pochodzenia germańskiego, którego podstawę stanowi element śrwn. wirs- / wüs- 'gorszy' lub wirsic- 'zły'. W Polsce imię to znane jest od średniowiecza w postaci Wierzynek, pochodzącej z niemieckiej formy przymiotnika wirsig lub patronimicum utworzonego formantem -ing / -ung od podstawy Wirs. Notowane jest w postaciach: Wirsinc, Wirsing, Wirzing, Wersing, Wierzing. W polskiej postaci imienia Wierzynek mamy normalną w polszczyźnie substytucję -inek zamiast niemieckiego -ing (por. niem. Ring i pol. rynek).

W tradycji polskiej było ze względu na etymologię ludową identyfikowane z łacińskim imieniem Expeditus (zob. EKSPEDYT).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Virsingus, Wirsingus, Expeditus, niem. Wirsing, Wirsung.

Wierzyn
 obchodzi imieniny