Wiomad

Imię pochodzenia greckiego; składa się z członów: bio- (- bios) 'życie' i -m-dos 'rada'. Postać z nagłosowym W- zamiast B- jest wynikiem bizantyńskiej zmiany -b- - -w-.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Viomadus, Biomadus, gr. Biom-dos, ang., niem. Wiomadus, Wiomad, Wiamed.

Wiomad, arcybiskup Trewiru. Wywodził się może z możnowładczego rodu Widonów. Przypuszcza się też, że najpierw był opatem u Św. Maksymina w Trewirze oraz w Mettlah. W 762 r. został arcybiskupem Trewiru. U Karola Wielkiego zdobył potwierdzenie metropolitalnych praw swej stolicy. Musiał jednak zrezygnować ze zwierzchnictwa nad miastem. W diecezji promował kult świętego Kastora z Karden. Zmarł 8 listopada 791 r. W diecezji czczono go jako świętego.

Wiomad
 obchodzi imieniny