Witosław

Jest to słowiańskie imię złożone; w pierwszym członie występuje element rzeczownikowy wito- 'pan, władca', a w drugim -sław. Imię to mogło ulec skróceniu, w którego wyniku powstała forma Wisław. Formy zdrobniałe tego imienia to Wit, Witek, Witko, Witaj, Witosz. Formę Witosz znajdujemy w Bulli gnieźnieńskiej (1136 r.).

Istniała też żeńska forma imienia - Witosława, a po skróceniu Wisława. Jako formy spieszczone odnotowano: Witocha, Witochna, Witosza.

Witosław umieszczony został w kalendarzu słowiańskim 15 czerwca, a Witosława (Wisława) 4 lutego.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Vitoslaus, Vislaus.

Witosław
 obchodzi imieniny