Ziemowit

Jest to imię powstałe wskutek błędnego odczytania staropolskiego tekstu o legendarnym synie Piasta. Kronika Galla mówi, że syno­wi Piasta nadano -imię Siemowit na wróżbę przyszłych losów-. Składa się ono z członów: siemo- (zob. SIEMISŁAW, SIEMOMYSŁ) i -wit 'pan, władca' (por. imię WITOSŁAW). Imię Siemowit było częste w dynastii książąt mazo­wieckich XIII-XV w., a dziś wtór­nie oży­wione w w. XIX występuje w formie Ziemowit.
Ziemowit
 obchodzi imieniny