Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia germańskiego. Składa się z członu ferd- (fried-) 'pokój' i -nand (goc. nanthjan) 'ośmielić się'. U Wizygotów występowało imię Fridusmandhs (goc. frithus 'twierdza, mur'). Imię Ferdynand było częste w rodzinach królewskich Hiszpanii i Portugalii, np. nosił je Ferdynand Niezłomny,...

Zobacz więcej o: Ferdynand
Obchodzi imieniny:
30 maja,
3 czerwca,
19 października
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
19 października

Imię biblijne syna Abrahama, brata Ismaela; pochodzi od hebrajskiego jishak 'Bóg uśmiechnął się'. Jest to jedno z wielu imion hebrajskich z elementem isha, należące do imion teoforycznych. Imię nosił cesarz bizantyjski (+ 1059), założyciel dynastii Komnenów. W Polsce imię znane w XIV w. w formie Izak,...

Zobacz więcej o: Izaak
Obchodzi imieniny:
19 października,
12 listopada

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie tzw. praenomen (imię właściwe) nadawane dziecku w związku z jakąś cechą fizyczną. Pierwotne znaczenie tego imienia to 'mały'. Później mogło być też używane w funkcji cognomen. W tej roli bardzo często występowało w rodzie rzymskim Emiliuszów (gens Aemilia). Na...

Zobacz więcej o: Paweł
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
15 stycznia,
25 stycznia,
1 lutego,
5 lutego,
6 lutego,
8 lutego,
2 marca,
7 marca,
22 marca,
28 kwietnia,
7 czerwca,
26 czerwca,
28 czerwca,
29 czerwca,
12 lipca,
20 lipca,
19 października,
16 listopada,
19 listopada

Jest to forma żeńska imienia Pelagiusz. Pelagia, podobnie jak męskie Pelagiusz, wywodzi się z języka greckiego (za pośrednictwem łacińskim), od przymiotnika greckiego pelágios, pelagia 'morski'. W mitologii greckiej Afrodyta nosiła przydomek Pelagia. W łacinie (np. u Horacego) występuje tłumaczenie w...

Zobacz więcej o: Pelagia
Obchodzi imieniny:
23 marca,
9 czerwca,
11 lipca,
8 października,
19 października,
21 października

Imię to, podobnie jak żeńska jego forma PELAGIA, pochodzi z greki, od przymiotnika pelágios 'morski'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Pelagius, ang., niem. Pelagius, fr. Pélage, wł. Pelagio. Sześciu Pelagiuszy widnieje w martyrologiach. Tutaj krótko przedstawimy pięciu. Szósty, eremita hiszpański, wymieniany...

Zobacz więcej o: Pelagiusz
Obchodzi imieniny:
23 marca,
9 czerwca,
11 lipca,
8 października,
19 października,
21 października

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Jest to imię legendarnego syna Piasta (forma Ziemowit powstała wskutek błędnego odczytania tekstu). Kronika Galla mówi, że synowi Piasta nadano -imię Siemowit na wróżbę przyszłych losów-. Składa się ono z członów: siemo- (zob. SIEMISŁAW, SIEMOMYSŁ) i -wit 'pan, władca' (por. imię WITOSŁAW). Imię to było...

Zobacz więcej o: Siemowit
Obchodzi imieniny:
19 października
Obchodzi imieniny:
19 października
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
19 października
Obchodzi imieniny:
19 października

Jest to imię powstałe wskutek błędnego odczytania staropolskiego tekstu o legendarnym synie Piasta. Kronika Galla mówi, że syno­wi Piasta nadano -imię Siemowit na wróżbę przyszłych losów-. Składa się ono z członów: siemo- (zob. SIEMISŁAW, SIEMOMYSŁ) i -wit 'pan, władca' (por. imię WITOSŁAW). Imię Siemowit...

Zobacz więcej o: Ziemowit
Obchodzi imieniny:
19 października,
6 listopada