Siemowit

Jest to imię legendarnego syna Piasta (forma Ziemowit powstała wskutek błędnego odczytania tekstu). Kronika Galla mówi, że synowi Piasta nadano -imię Siemowit na wróżbę przyszłych losów-. Składa się ono z członów: siemo- (zob. SIEMISŁAW, SIEMOMYSŁ) i -wit 'pan, władca' (por. imię WITOSŁAW). Imię to było częste w dynastii książąt mazowieckich XIII-XV w., a dziś występuje (wtórnie ożywione w w. XIX) w formie Ziemowit.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone jest 18 października.

Siemowit
 obchodzi imieniny