Sierosław

Jest to słowiańskie imię dwuczłonowe, z elementem siro- 'pozbawiony' (por. pol. sierota) w pierwszym członie i -sław w członie drugim. Rozszerzenie artykulacyjne samogłoski -i- (w grupie -ir-) w -er (po miękkiej) nastąpiło po wieku XIII. Imię to notowane jest w Biblii gnieźnieńskiej (1136). Formy skrócone i spieszczenia to: Sirak, Siroch, Sirosz, poświadczone również od XII w.

Pochodzą od niego nazwiska: Sirakowicz, Sierakowski, Sierosławski, Sieroszewski.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczono je 3 października, a formę żeńską imienia (Sierosława) 27 lutego.

Sierosław
 obchodzi imieniny