Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
3 października,
12 października

Męskie imię późnogreckie: Eustáchios, utworzone od przymiotnika eústachys 'pięknie kłoszący się (o zbożu), kwitnący'. Do Polski imię to przyszło w średniowieczu za pośrednictwem języka łacińskiego (Eustachius). U nas mieszało się ono z podobnie brzmiącym imieniem Eustacjusz (gr. Eustáthios). W średniowieczu...

Zobacz więcej o: Eustachy
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
3 października,
12 października

Imię męskie późnogreckie. Eusébeios to pierwotnie przymiotnik użyty dla określenia jednego z miesięcy na cześć cesarza rzymskiego Antonina Piusa (= Pobożnego). Gramatycznie utworzony jest od starszego przymiotnika eusebés 'pobożny, sprawiedliwy'. Ze średniowiecza spotykamy u nas tylko jednego księdza...

Zobacz więcej o: Euzebiusz
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
12 lipca,
2 sierpnia,
14 sierpnia,
26 września,
3 października,
16 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów e- (ewa, ewe, eo, eu) 'prawo, układ, sprzysiężenie' i -wald (walt, waldan) 'kierowanie, panowanie'. Ewald zatem to ten, 'który panuje sprawiedliwie, według prawa'. W Polsce brak poświadczeń tego imienia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Evaldus,...

Zobacz więcej o: Ewald
Obchodzi imieniny:
7 lipca,
3 października

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: ger- (gari-) 'oszczep' i -hard 'mężny, odważny, trwały, mocny'. W Polsce jest to imię znane, choć nigdy nie osiągnęło dużej popularności. Etymologia ludowa wywodzi je z polskiego wyrażenia gier rad, czyli 'ten, który rad igra (bawi się)'. U...

Zobacz więcej o: Gerard
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada

Jest to imię greckie, złożone ze słów h-lios 'słońce' i -d-ron 'dar'. Całość odpowiadałaby tłumaczeniu 'dar słońca' lub 'dar Heliosa'. Znany jest matematyk Heliodor z II w. i Heliodor z Emessy (III w.) - autor romansu Historia etiopska o Teagenesie i Charyklei. Biblijna scena wypędzenia Heliodora ze...

Zobacz więcej o: Heliodor
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia,
3 października

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Imię żeńskie, utworzone od męskiego imienia JÓZEF. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Josepha, fr. Jos-phe, niem. Josepha, Josefa; wł. Giuseppa, Peppa. Józefa Naval Girbés urodziła się 11 grudnia 1820 r. w Algemesi, w pobliżu hiszpańskiej Walencji. Gdy miała lat osiemnaście, złożyła ślub czystości. Potem...

Zobacz więcej o: Józefa
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
3 października

Imię żeńskie pochodzenia francuskiego, od męskiego JÓZEF. W Polsce używane do dziś, choć rzadko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Josephina, ang., niem. Josephine, Josephina, fr. Joséphine, wł. Giuseppina. Święte, które nosiłyby żeńską odmianę biblijnego imienia w tej postaci, w martyrologiach nie widnieją....

Zobacz więcej o: Józefina
Obchodzi imieniny:
12 marca,
3 października

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Candidus, fr. Candide, niem. Candidus, wł. Candido. Doliczono się trzynastu świętych tego imienia. Nie wszyscy zostali dobrze rozpoznani lub dostatecznie jasno przedstawieni w pomnikach przeszłości. Jeden, wspominany 22 września, miał być oficerem sławnej Legii Tebańskiej....

Zobacz więcej o: Kandyd
Obchodzi imieniny:
11 marca,
3 października

Jest to słowiańskie imię dwuczłonowe, z elementem siro- 'pozbawiony' (por. pol. sierota) w pierwszym członie i -sław w członie drugim. Rozszerzenie artykulacyjne samogłoski -i- (w grupie -ir-) w -er (po miękkiej) nastąpiło po wieku XIII. Imię to notowane jest w Biblii gnieźnieńskiej (1136). Formy skrócone...

Zobacz więcej o: Sierosław
Obchodzi imieniny:
3 października

Jest to imię żeńskie o niejasnej etymologii. Najczęściej przyjmuje się, że jest to żeńska forma bizantyńskiego imienia męskiego Tarásios, ale nie jest to pewne. Teresa pojawia się najpierw w Hiszpanii, a u nas w XVII w. Popularność imienia wyraźnie wzrosła po kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus....

Zobacz więcej o: Teresa
Obchodzi imieniny:
6 lipca,
1 października,
3 października,
15 października