Tego dnia świętują

Jest to imię germańskie złożone z dwóch członów. W pierwszym członie występuje element ed- 'majątek, dziedzictwo' (ten sam, co w imionach Edward, Edmund, Edgar). Drugi człon to -win 'przyjaciel'. Całość można interpretować jako 'przyjaciel dziedzicznej posiadłości' (dziedzictwa). Obok męskiego imienia...

Zobacz więcej o: Edwin
Obchodzi imieniny:
11 marca,
18 maja,
4 października,
12 października

Imię to pojawiło się w Polsce bardzo wcześnie, wraz z kultem św. Floriana (XII w.). Wywodzi się ono z języka łacińskiego od imienia Florus. Utworzone zostało za pomocą sufiksu -ianus tworzącego m.in. cognomina. Zatem Florianus to pierwotnie 'należący do Florusa'. Imię Florus jest z gramatycznego punktu...

Zobacz więcej o: Florian
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
4 maja,
7 maja,
4 czerwca,
4 października,
10 października,
5 listopada,
3 grudnia,
17 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia

Jest to złożone imię pochodzenia germańskiego. W członie pierwszym zawarty jest element hlut- 'sławna, słynna', a w drugim -hild 'wojna, walka'. W dokumentach zapisywane jest jako Chlotildis, Clotildis, Clothildis. Z doby staropolskiej brak poświadczeń tego imienia. Dziś występuje bardzo rzadko. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Klotylda
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
3 czerwca,
4 października,
21 listopada,
26 listopada

Dwuczłonowe imię germańskie, złożone z elementów kuoni- (küene) 'śmiały' i -rat 'rada'. Całość znaczy: 'śmiały w radzie'. Było to imię kilku niemieckich cesarzy Św. Cesarstwa Rzymskiego, a od nich przejęte zostało przez książąt śląskich i mazowieckich (np. Konrad Mazowiecki). Nosił je też (jako drugie)...

Zobacz więcej o: Konrad
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
19 września,
4 października,
21 listopada,
26 listopada
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
4 października,
21 listopada,
26 listopada

Imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów oznaczających -zapewniający pokój i ochronę-. Święci o tym imieniu: św. Manfreda Settala, św. Manfred z Eberbachu

Zobacz więcej o: Manfred
Obchodzi imieniny:
4 października
Obchodzi imieniny:
4 października

Jest to imię o niezbyt jasnej etymologii. Przypuszcza się, że powstało w wyniku kontaminacji (skrzyżowania dwóch form językowych) łac. rosa 'róża' i lilium 'lilia', analogicznie jak w imieniu Rosanna, które powstało w wyniku skrzyżowania się imion Rosa i Anna. Niektórzy etymologowie sugerują, że jest...

Zobacz więcej o: Rozalia
Obchodzi imieniny:
4 września,
4 października