Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie utworzone od imienia DIONIZY, Dionizjusz. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Dionisia, fr. Denise, hiszp. Dionisia. Święte, które uświetniły to imię, nie występują oddzielnie, ale tworzą wraz z innymi trzy grupy znane z historii prześladowań. Wspomnijmy tutaj jedną z nich: Dionizja,...

Zobacz więcej o: Dionizja
Obchodzi imieniny:
15 maja,
2 października,
6 grudnia

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hlut- 'słynny' oraz -gari 'oszczep'. Hlutgar / Lutgar / Ludger - to 'wojownik słynny oszczepem'. Na gruncie francuskim imię występuje w formie Léger. W Polsce imię to poświadczone jest od czasów średniowiecznych w formach: Ludgierz, Lotgierz. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Leodegar
Obchodzi imieniny:
2 października

Starosłowiańskie imię męskie złożone z członu stani- ("stać się, stanąć") oraz członu -mir ("pokój, spokój, dobro"). Mogło oznaczać "niech się stanie pokój" albo "ten, który ustanawia pokój".

Zobacz więcej o: Stanimir
Obchodzi imieniny:
2 października

Jest to greckie imię złożone. W pierwszym członie zawiera element theó- (zob. Teodor, Teodozy), a w drugim -philos 'przyjaciel.' Całość można tłumaczyć - 'przyjaciel Boga, miły Bogu'. Polskim odpowiednikiem znaczeniowym może być imię Bogumił. Imię to w Polsce występuje rzadko. Formami spieszczonymi...

Zobacz więcej o: Teofil
Obchodzi imieniny:
8 stycznia,
30 stycznia,
27 kwietnia,
2 października,
13 października,
20 grudnia

Imię to wywodzi się z języka greckiego, od przymiotnika tróphimos 'żywiony, pielęgnowany'. Imię to, jak wiele imion pochodzenia greckiego, jest popularne w Kościele wschodnim, a w zachodnim występuje rzadziej. W Polsce jest to imię bardzo rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Throphimus, fr. Trophime,...

Zobacz więcej o: Trofim
Obchodzi imieniny:
2 października,
29 grudnia