Siemomysł

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, z pierwszym członem siem- / siemi- / siemie- (por. SIEMISŁAW) i drugim członem -mysł, tym samym, który zawarty jest w polskim rzeczowniku u-mysł, po-mysł. Imię potwierdzone jest w źródłach już od XIII w. (1221). W niektórych pracach używana jest forma Ziemomysł, co jest błędnym odczytaniem tego średniowiecznego imienia, popularnego między innymi w mazowieckiej linii Piastów.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod datą 14 września.

Siemomysł
 obchodzi imieniny