Siemisław

Jest to imię pochodzenia słowiańskiego, zawierające w członie pierwszym element siemi- (por. staro-cerkiewno-słowiańskie sěm 'osoba', sěmia 'rodzina'; rosyjskie sjemja: rodzina), a w drugim członie częsty w imiennictwie słowiańskim element -sław. W źródłach poświadczone od XIII w. (1280). W kalendarzu imion słowiańskich umieszczono je 13 października.

Siemisław
 obchodzi imieniny