Tego dnia świętują

Imię biblijne złożone: dani-y-al lub dan-i-el 'Bóg osądził'. Według tekstów akadyjskich imię tłumaczyć należy: 'potężny jest mój Bóg'. Imię to nosił prorok, który wyjaśniał królowi Baltazarowi sens snów oraz napisu mane, tekel, fares (Dn 5, 25-28). W tłumaczeniu greckim Biblii imię zapisywane jest jako...

Zobacz więcej o: Daniel
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
21 lipca,
10 października,
13 października,
10 grudnia,
11 grudnia

Imię germańskie, złożone z elementów: ed- 'majątek, dziedzictwo' oraz -mund 'opieka'. Edmund zatem to 'opiekun dziedzicznej posiadłości'. W dokumentach imię występuje w formie Eadmund, Otmund. W Polsce imię poświadczone zostało w Kodeksie Małopolski w r. 1365 (frater Edmundus, prior Andreoviensis -...

Zobacz więcej o: Edmund
Obchodzi imieniny:
18 marca,
13 października,
30 października,
16 listopada,
20 listopada,
1 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, częste wśród królów angielskich. W pierwszym członie zawarty jest element ed- / ead- / aud- / ot- 'dobrobyt, posiadłość, majątek, dziedzictwo' (por. Edgar, Edmund). Drugim członem jest element -wart / -ward 'opiekun, obrońca, stróż'. Całość może znaczyć 'stróż...

Zobacz więcej o: Edward
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
18 marca,
13 października

Jest to germańskie imię, złożone z członów: ger- 'oszczep' i -wald / -walt (waltan, waldan) 'władać, panować'. Całość interpretować można jako 'władający oszczepami'. Element wald (walt) bardzo często wykorzystywany był do tworzenia imion germańskich, zwykle jako drugi człon. W Polsce imię potwierdzone...

Zobacz więcej o: Gerald
Obchodzi imieniny:
13 października,
5 grudnia
Obchodzi imieniny:
13 października,
5 grudnia

W Polsce imię poświadczone w r. 1215 w formach Maurycy, Moryc (1321). Jednakże nigdy nie zyskało u nas dużej popularności. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Mauricius, Mauritius, ang. Maurice, fr. Maurice, niem. Moritz, wł. Maurizio. Doliczono się sześciu świętych tego imienia. Trzech z nich możemy tu śmiało...

Zobacz więcej o: Maurycy
Obchodzi imieniny:
20 marca,
22 września,
13 października

Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych...

Zobacz więcej o: Mikołaj
Obchodzi imieniny:
21 marca,
9 maja,
19 maja,
2 czerwca,
9 lipca,
10 września,
13 października,
13 listopada,
6 grudnia

Jest to imię pochodzenia słowiańskiego, zawierające w członie pierwszym element siemi- (por. staro-cerkiewno-słowiańskie sěm 'osoba', sěmia 'rodzina'; rosyjskie sjemja: rodzina), a w drugim członie częsty w imiennictwie słowiańskim element -sław. W źródłach poświadczone od XIII w. (1280). W kalendarzu...

Zobacz więcej o: Siemisław
Obchodzi imieniny:
13 października

Jest to greckie imię złożone. W pierwszym członie zawiera element theó- (zob. Teodor, Teodozy), a w drugim -philos 'przyjaciel.' Całość można tłumaczyć - 'przyjaciel Boga, miły Bogu'. Polskim odpowiednikiem znaczeniowym może być imię Bogumił. Imię to w Polsce występuje rzadko. Formami spieszczonymi...

Zobacz więcej o: Teofil
Obchodzi imieniny:
8 stycznia,
30 stycznia,
27 kwietnia,
2 października,
13 października,
20 grudnia
Obchodzi imieniny:
13 października