10. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

10. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera
(fot. wikipedia.org)
KAI / psd

Dziś przypada 10. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Jeden z najwybitniejszych polskich teologów i filozofów katolickich zmarł w 28 czerwca 2000 r. w wieku 69 lat w szpitalu w Krakowie. W Kaplicy pod Turbaczem w Gorcach, gdzie ksiądz-filozof wielokrotnie sprawował Mszę św., odprawiono dziś liturgię w Jego intencji. Eucharystii przewodniczył ks. Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan.

Ks. Józef Tischner był jednym z najwybitniejszych współczesnych europejskich filozofów chrześcijańskich, dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą filozofii dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, członkiem Komitetu Doradczego Unii Wolności. Należał do czołówki polskich intelektualistów drugiej połowy obecnego stulecia.

Znany szeroko poza granicami kraju. Był autorem licznych książek, tłumaczonych na wiele języków, założycielem i prezesem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Brał udział w licznych międzynarodowych konferencjach i sympozjach, wykłady i odczyty wygłaszał w wielu krajach Europy i Ameryki. Wśród jego osobistych przyjaciół znaleźli się m.in.: kard. Franz König, Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, prof. Jerzy Szacki, prof. Konstanty Michalski, Leszek Kołakowski czy Emmanuel Levinas.

Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 r. w Starym Sączu w rodzinie nauczycielskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 r. z rąk bp Franciszka Jopa. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat uzyskał na UJ w 1966 r., habilitację w 1974 na Wydziale Filozofii ATK, w 1985 został profesorem nadzwyczajny PAT. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, laureatem nagród: im. Jurzykowskiego, im. K. Pruszyńskiego, PEN-Clubu, im. S. Kisielewskiego. W 1998 roku został Krakowianinem Roku. 20 września 1999 roku Tischner otrzymał Order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie.

Ks. Józef Tischner przez wiele lat był częstym gościem Karola Wojtyły, najpierw jako arcybiskupa Krakowa a następnie w Rzymie u Jana Pawła II. W książce "Między panem a plebanem", Tischner wspomina jak podczas swego pobytu w Rzymie, wraz z Janem Pawłem II śledził telewizyjne relacje o strajkach w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.

DEON.PL POLECA

Brał udział w słynnym zjeździe "Solidarności" w gdańskiej hali "Olivii", gdzie - jako nieoficjalny kapelan - odprawiał Msze św. i głosił homilie. Jego ówczesna książka "Etyka solidarności" stała się niemalże dokumentem programowym tego niezwykłego ruchu odrodzenia społecznego.

W latach 90. Tischner był jednym z pierwszych katolickich autorów w Polsce, którzy zajęli się ideami liberalnej demokracji. Próbował pokazać, że liberalna demokracja jako podstawa porządku życia państwowego i gospodarczego nie musi kłócić się z chrześcijaństwem. Z kolei jako stały publicysta "Tygodnika Powszechnego", a zarazem "Gazety Wyborczej", podejmował na łamach tych pism bardzo głęboką a zarazem prowokującą dyskusję o aktualnej kondycji Kościoła w Polsce.

"Paradoks polega na tym - pisał na łamach "Gazety" w 1994 roku - że z jednej strony masz w Kościele codzienne nauczanie, a z drugiej - praktykę, która co dzień temu nauczaniu zaprzecza". W sposób bezpardonowy Tischner wzywał polski Kościół do reformy swego duszpasterstwa i głębokiego rachunku sumienia. Był zarazem jednym z najbardziej sztandarowych przeciwników lustracji i dekomunizacji. Tego typu bezkompromisowa postawa, formułowana na dodatek ciętym publicystycznym językiem, w łonie samego Kościoła zjednywała Tischnerowi więcej wrogów niż przyjaciół. Stał się też jednym z głównych obiektów ataku niemal całej polskiej prawicy.

Z tego powodu zdziwienie wielu kręgów w Polsce wywoływał szacunek jakim nieustannie darzył go obecny Papież. Jan Paweł II dał temu świadectwo m.in. podczas dwóch ostatnich pielgrzymek do Polski, kiedy wśród osób, z którymi spotykał się prywatnie był zawsze ks. Józef Tischner. 9 czerwca 1997 roku na osobiste życzenie Ojca Świętego chory Tischner został przywieziony ze szpitala w karetce pogotowia do jego krakowskiej rezydencji. W 1999 roku ks. Tischner miał okazję spotkać się z Janem Pawłem II na plebanii katedry na Wawelu.

Ks. Tischner znany był ze znakomitego poczucia humoru, które nie opuszczało go mimo ciężkiej choroby. Kiedy na wspomniane spotkanie na Wawelu w 1999 roku przybył na wózku inwalidzkim, przymocował do niego tabliczkę z napisem: "Tischner mobile", na wzór papieskiego pojazdu.

Do najważniejszych publikacji ks. Tischnera można zaliczyć: "Etykę solidarności", (1981), "Polski kształt dialogu" (1981); "Myślenie według wartości" (1982); "Filozofia dramatu" (1995); "Nieszczęsny dar wolności" (1996); "W krainie schorowanej wyobraźni" (1997); "Historia filozofii po góralsku", (1997), "Spór o istnienie człowieka" (1998).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

10. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.