Fundacja im. Brata Alberta apeluje o zaszczepienie niepełnosprawnych i bezdomnych. Wystosowała petycję do rządu

Fundacja im. Brata Alberta apeluje o zaszczepienie niepełnosprawnych i bezdomnych. Wystosowała petycję do rządu
(fot. depositphotos.com / materiały prasowe)
1 miesiąc temu
KAI / jb

O objęcie dobrowolnymi szczepieniami na Covid-19 w grupach "0" i "1" pracowników i osób korzystających z pomocy placówek oferujących wsparcie niepełnosprawnym oraz bezdomnym, apeluje Fundacja im. Brata Alberta.

Podyktowane troską o bezpieczeństwo zawieszanie i ograniczanie działalności tych placówek skutkuje wielomiesięczną izolacją osób niepełnosprawnych, która ma bardzo negatywne skutki psychiczne i zdrowotne - przekonują autorzy petycji skierowanej do ministra zdrowia. Zwracają też uwagę na znaczenie szczepień osób bezdomnych, którzy w obecnej sytuacji czują się zagubieni i bezbronni. Do podpisania petycji zachęca prezes Fundacji im. Brata Alberta, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Publikujemy treść petycji:

Dr Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu niżej podpisanych organizacji pozarządowych i charytatywnych zwracamy się z apelem, aby dobrowolnymi szczepieniami na Covid-19 objęci zostali w grupach „O” i „1” Narodowego Programu Szczepień, także pracownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Dziennych Domów Seniora oraz Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych i innych dziennych placówek dla osób z niepełnosprawnościami. Tak jak to jest już w wypadku pracowników i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Wspomniane placówki dzienne od wielu miesięcy muszą na podstawie decyzji poszczególnych wojewodów zawieszać i ograniczać swoją działalność. Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, którymi są osoby z najróżniejszymi niepełnosprawnościami, często sprzężonymi. Niestety doprowadza to jednak do wielomiesięcznej izolacji, która ma bardzo negatywne skutki psychiczne i zdrowotne. Dlatego też szybkie objęcie tych jednostek szczepieniami pozwoli na wznowienie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej placówek, a co za tym idzie, na powrót do normalności.

W podobny sposób szczepieniami powinni być objęci pracownicy i wolontariusze wszelkiego typu ośrodków dziennych i stacjonarnych dla ludzi bezdomnych, którzy zostali pominięci w rozporządzeniu o szczepieniach, a którzy wykonują bardzo ważną pracę społeczną. W porozumieniu z ich przedstawicielami, winno także opracować racjonalny system szczepienia samych ludzi bezdomnych, którzy w obecnej rzeczywistości czują się zagubieni i bezbronni. Jest to tym ważniejsze, że ludzie ci przemieszczają się po całym kraju i wielu wypadkach nie mają żadnego kontaktu ze służbą zdrowia.

Równocześnie deklarujemy chęć do współpracy z Panem Ministrem w zakresie troski o osoby niepełnosprawne i bezdomne.

Do wiadomości:

1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej

2. Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Fundacja im. Brata Alberta

Petycję można podpisać za pośrednictwem strony petycjeonline.com.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podkreślał temat szczepień dla ludzi bezdomnych oraz o konieczność współpracy z organizacjami pozarządowymi.

"Kto jak kto, ale organizacje pozarządowe – które są bardzo liczne w Polsce, to są przeróżne stowarzyszenia, fundacje, środowiska nieformalne – mają najlepszą orientację, jeżeli chodzi o ludzi bezdomnych, samotnych, starszych, seniorów. Dowiadujemy się z telewizji czy z innych mediów np. z radia o pewnych sprawach, niemniej jednak nie ma tej konsultacji. Dzisiaj jest taki komunikat, że będą szczepieni wszyscy mieszkańcy domów pomocy społecznej. Nasza fundacja też prowadzi te domy, ale nikt nie pytał nas o zdanie. To nie jest takie proste, że wyjdzie zarządzenie i wszyscy się temu poddadzą. Potrzebna jest akcja edukacyjna w tej sprawie i empatia władz państwowych do organizacji pozarządowych, które są partnerem w tej sprawie" - mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.

 

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Brat Marek z Taizé, Piotr Żyłka
30,03 zł
42,90 zł

Spotkaj Boga w ciszy i prostocie

Mała, burgundzka wioska. Skromne zabudowania. Cisza. Spokój. Kontemplacja i modlitwa. To właśnie tu, od ponad siedemdziesięciu lat, przyjeżdżają tysiące młodych ludzi. Czego szukają? Co pragną zmienić? Dlaczego, nawet po...

Skomentuj artykuł

Fundacja im. Brata Alberta apeluje o zaszczepienie niepełnosprawnych i bezdomnych. Wystosowała petycję do rządu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.