Nagroda "Czesława" dla dr Wandy Błeńskiej

KAI / slo

Lekarka i misjonarka dr Wanda Błeńska, nazywana "Matką Trędowatych", została jedną z laureatek "Czesława" - nagrody im. ks. Czesława Cofty, męczennika z czasów II wojny światowej.

Wręczenie nagrody - przyznawanej w tym roku po raz pierwszy - odbędzie się 2 października podczas trwających w wielkopolskim Lubaszu V Dni Kultury Chrześcijańskiej.

"Czesławy" to nagrody przyznawane przez organizatorów Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lubaszu: tutejsze sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Królowej Rodzin oraz Towarzystwo Miłośników Kultur Rodzimych (TMKR) mające swoją siedzibę w tej wielkopolskiej miejscowości leżącej w Puszczy Noteckiej, koło Czarnkowa.

- Pragniemy wyróżniać nimi osoby promujące swoją pracą, niezłomną wiarą i postawą chrześcijańską wartości etyczne, moralne i ewangeliczne - powiedział KAI Mariusz Artur Zandon, regionalista i społecznik, pomysłodawca organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lubaszu oraz twórca TMKR.

Takimi zasadami kierował się bowiem również ks. Czesław Cofta, wikariusz lubaskiej parafii, który podczas II wojny światowej utworzył i prowadził w okupowanej Polsce tajną komórkę pomocy Polakom: jeńcom wojennym i więźniom politycznym w obozach, a także ich rodzinom oraz wysiedlonym z byłego powiatu czarnkowskiego do Generalnego Gubernatorstwa.

DEON.PL POLECA

Po dekonspiracji hitlerowcy aresztowali ks. Coftę i osadzili w obozie pracy w Luboniu-Żabikowie koło Poznania, gdzie kapłan, mimo zakazów i grożących mu restrykcji, niósł pomoc oraz opiekę duszpasterską słabym i chorym współwięźniom. Kiedy jego działalność wyszła na jaw, był torturowany przez niemiecką załogę obozu.

Zmuszony przez wiele dni do przebywania w swoistym karcerze - beczce wykonanej z drutu kolczastego, w której mógł jedynie stać w pozycji pochylonej, pod gołym niebem - zmarł 4 października 1944 r.

"Czesławem" zostanie nagrodzony także ks. prof. Witold Broniewski, urodzony w 1935 w Lubaszu teolog, filozof, pisarz i wykładowca na zagranicznych uczelniach, który od 1951 r. przebywa na emigracji. Przez wiele lat pełnił on funkcję przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Badenii-Wirtembergii i angażował się w pomoc charytatywną dla Polski, szczególnie w okresie stanu wojennego. Jako opiekun polskich środowisk emigracyjnych był także organizatorem m.in. wielu wystaw, koncertów i spotkań autorskich, przede wszystkim dla polskich twórców tzw. emigracji solidarnościowej.

Tego dnia w ramach V Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lubaszu, obchodzonych w 250. rocznicę konsekracji lubaskiego sanktuarium, odbędzie się również wystawa prac malarskich będących owocem zorganizowanego w tej miejscowości I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pt: "Interdyscyplinarne Spotkania Twórców Różnych Kultur i Religii" oraz Powiatowy Przegląd Muzyki Chóralnej.

Jak zaznacza w rozmowie z KAI inicjator tego wydarzenia Mariusz Artur Zandon, wiele projektów i przedsięwzięć kulturalnych podejmowanych podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej ma nie tylko zasięg lokalny czy regionalny, ale także ogólnopolski.

- Niektóre z nich swym zasięgiem wychodzą nawet poza granice naszego kraju, promując nasz powiat w kontekście międzynarodowym - mówi Zandon podkreślając, że nawiązano już współpracę z miastami i gminami partnerskimi miasta Czarnkowa - Gadebusch (Niemcy) i gminy Lubasz - Sottrum (Niemcy). Natomiast w kolejnych latach planowane jest nawiązanie współpracy m.in. z Ukrainą, Litwą, Białorusią oraz z Francją.

- W przyszłości planujemy powołanie fundacji, która by statutowo, w sposób w pełni sformalizowany od strony prawnej, kontynuowała zapoczątkowane dzieło - przekonuje twórca TMKR, któremu marzy się także stworzenie swego rodzaju Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenicznego, w którym krzewiona byłaby idea Dni Kultury Chrześcijańskiej, tak w Polsce, jak i poza jej granicami.

Działania podejmowane przez to Centrum miałyby, jak tłumaczy Zandon, uwzględniać również zagadnienia współczesne, takie jak idea Solidarności, dziedzictwo pokolenia JP II, ekumenizm, badania nad dialogiem międzykulturowym, promocję historii, kultury, religii oraz walorów przyrodniczych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, na terenie którego znajduje się Lubasz. - W ten sposób chcielibyśmy też przyczyniać się do kulturalnego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju naszej małej ojczyzny"- podkreśla regionalista.

Od samego początku, czyli od 2007 r., Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lubaszu swoim patronatem honorowym obejmują metropolita poznański abp Stanisław Gądecki oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nagroda "Czesława" dla dr Wandy Błeńskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.