"Ssucziwanije Naroda"

"Ssucziwanije Naroda"
Józef Augustyn SJ

Trwa 75. rocznica wielkiego stalinowskiego terroru roku 1937. Następca Lenina, w dwudziestolecie bolszewickiego przewrotu, wymordował niemal wszystkich wojskowych i setki tysięcy innych osób związanych z rewolucją październikową. Wielu z nich było legendami rewolucji 1917 roku.

Zginęło wówczas między innymi: 3 marszałków na 5 (w tym rewolucyjna sława - Michaił Tuchaczewski); 3 dowódców armii na 8; 17 komisarzy armijnych na 17; 136 dowódców dywizji na 199; 221 dowódców brygad na 397; 34 komisarzy brygad na 36.

Z okazji tej smutnej rocznicy ukazała się książka Wiktora Suworowa "Oczyszczenie. Dlaczego Stalin pozbawił swoją armię dowództwa?" (Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012), w której autor wysuwa tezę, jakoby czystka w Armii Czerwonej była celowym "oczyszczeniem" komunizmu z bestialskiego marksizmu w wersji Trockiego, Dzierżyńskiego czy Tuchaczewskiego. Niezależnie od prawdziwości stawianej tezy, książka dobrze ukazuje "bolszewickie bestialstwo".

Oto instrukcja dla wojska podpisana przez Tuchaczewskiego dnia 23 czerwca 1921 roku w czasie tłumienia (z użyciem gazów bojowych), powstania chłopskiego, które miało miejsce w guberni tambowskiej:

"Po przybyciu na miejsce otoczyć gminę, wziąć 60-100 najwybitniejszych osób jako zakładników i wprowadzić blokadę. [...] Mieszkańcom dać dwie godziny na wydanie bandytów i broni oraz rodzin bandytów, a ludność poinformować, że w razie odmowy udzielenia wspomnianych informacji zakładnicy zostaną rozstrzelani po dwóch godzinach. Jeżeli ludność w tym terminie nie wskaże bandytów i broni, zgromadzenie zwołać powtórnie i pojmanych zakładników na oczach ludności rozstrzelać, po czym wziąć nowych zakładników i zgromadzeniu gminnemu jeszcze raz nakazać, by wydano bandytów i broń. Tych, którzy zechcą to uczynić, ustawić oddzielnie, podzielić na grupy po sto osób, każda setka ma przejść przez komisję przesłuchującą . Każdy powinien złożyć zeznanie, nie zasłaniając się niewiedzą. W razie oporu dokonać dalszych egzekucji itd. Po opracowaniu materiału otrzymanego na przesłuchaniu stworzyć odziały ekspedycyjne i koniecznie włączyć do nich osoby, które złożyły zeznanie, i innych mieszkańców, po czym rozpocząć wyłapywanie bandytów. Po zakończeniu czystki zdjąć blokady, ustanowić komitet rewolucyjny i osadzić w gminie milicję".

Przedstawioną w rozkazie Tuchaczewskiego metodę zdobywania władzy nazwano później "ssucziwanije naroda", czyli "skurwienie narodu". (Niech mi czytelnik wybaczy przytoczony za autorem wulgaryzm, ale doprawdy trudno go zastąpić innym słowem). Właśnie tym zajmował się Tuchaczewski i inni stratedzy rewolucji bolszewickiej - pisze Suworow: "Skurwili naród, zmuszając wszystkich, by stali się donosicielami, zdrajcami, zmuszając, by wydawali sąsiada, kuma, ojca i brata, a potem jeszcze ścigali ich po latach. I zabijali. Tuchaczewski wprowadził powszechne donosicielstwo, dławił strachem i zniszczył odwieczną moralność rosyjskiej wsi. Zamiast zasad moralnych wprowadził tylko strach o własną skórę i odpowiedzialność każdego na wszystkich pozostałych".

Podobną "krwawą" odezwę do Armii Czerwonej wystosował Michaił Tuchaczewski rok wcześniej przed inwazją na Polskę: "We krwi pokonanej polskiej armii utopimy przestępczy rząd Piłsudskiego. Zwróćcie swe oczy na Zachód. To na Zachodzie decydują się losy światowej rewolucji. Na drodze do światowej pożogi leży trup białej Polski. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym całej ludzkości. Godzina ataku wybiła!"

Zdobywanie władzy metodą przelewu krwi oraz ssucziwanije naroda sprawdzone w Rosji było stosowane potem przez komunistów we wszystkich podbitych krajach, choć na mniejszą skalę. Także w Polsce od czasów drugiej wojny światowej aż do 1989 roku pracowało tysięcy urzędników UB i SB nad ssucziwanije polszij. Miliony Polaków donosiło na Polaków. W dziesiątkach kilometrów teczek znajduje się miliony nazwisk, które de facto wciągnięto lub też usiłowano wciągnąć na drogę zepsucia i demoralizacji przez zastraszanie, gnębienie psychiczne, prześladowanie rodzin, kuszenie korzyściami, a w okresie stalinowskim także przez tortury fizyczne.

Wszyscy, kusiciele i skuszeni, byli wynagradzani ze skarbu państwa, a więc z pieniędzy obywateli. W czasach komunistycznych nie było pieniędzy na chleb, edukację, leczenie, naukę, ale zawsze były obfite pieniądze na opłacanie donosicieli oraz sowite wynagrodzenia dla tych, którzy organizowali ssucziwanije naroda. Gdyby nie powszechne wprowadzone przez bolszewików donosicielstwo (także donosicielstwo polskiego UB i SB do radzieckiego KGB) komunistom nie udałoby się zdobyć i utrwalić władzy ani w Polsce, ani w innych krajach podbitych przez stalinowski reżim.

"Kto mieczem wojuje, od miecza ginie". Sam Tuchaczewski został aresztowany w maju 1937 a w czerwcu tego samego roku, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec oraz uczestnictwa w kontrrewolucyjnej organizacji trockistowskiej, rozstrzelany. Rzekome dowody zdrady - jak wykazały to badanie historyków - zostały sfabrykowane przez NKWD we współpracy z Berlinem. Cała rodzina Tuchaczewskiego została zaliczona do kategorii zdrajców ojczyzny: żonę, braci, szwagrowów rozstrzelano, a matkę, córkę, siostry i szwagierki trafiły do łagrów.

Teza Suworowa o oczyszczeniu przez Stalina komunizmu z bestialstwa marksizmu w wersji Trockiego poprzez wymordowania wojskowych wydaje mi się nieco przewrotna. Jak potwór, który sam codziennie przez kilkadziesiąt lat kąpał się w ludzkiej krwi, mógł cokolwiek oczyścić?

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Ssucziwanije Naroda"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.