718 mln euro na premie dla młodych rolników

718 mln euro na premie dla młodych rolników
(fot. enneafive / Foter / CC BY)
PAP Legislacja / PAP / ak

718 mln euro na premie dla młodych rolników przeznaczy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W odróżnieniu od starego PROW-u, wsparcie otrzymają jednak tylko ci, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego.

W środę resort poinformował, że podpisano stosowne rozporządzenie w tej sprawie. MRiRW dodało, że prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi nabór wniosków po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo wskazuje, że o premie mogą starać się rolnicy, którzy: nie mają więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczynają kierowanie gospodarstwem rolnym (czyli, że do dnia złożenia wniosku nie stali na czele gospodarstwa rolnego), stali się właścicielem lub objęli gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. rolnik otrzyma w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy po spełnieniu warunków wsparcia. Kolejne 20 procent dostanie po realizacji biznesplanu.

Zasady przyznawania pomocy będą się różnić w stosunku do PROW 2007-2013. Najważniejsza zmiana według resortu polega na przyznawaniu wsparcia tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i kierowanie nim rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

DEON.PL POLECA

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa; SO (z ang. Standard Output) nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej, niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Warunkiem dodatkowym jest, że przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości gospodarstwa należy do rolnika, stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobów własności rolnej Skarbu Państwa lub samorządu.

Ze wsparcia wyłączone są gospodarstwa ukierunkowane na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne i prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioskodawca zobowiązany będzie też do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a realizacja biznesplanu ma zwiększyć wartość ekonomiczną gospodarstwa co najmniej o 10 proc.

Młodzi rolnicy będą mieli trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Czas będzie się liczył od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

718 mln euro na premie dla młodych rolników
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.