Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / mh
"Świadomi, że znacznie więcej nas łączy niż dzieli, już teraz doświadczamy prawdziwej jedności, choć uznajemy, że nie jest ona pełna ani doskonała. Ufając Bożej łasce nadal podążamy poprzez dialog w miłości i prawdzie ku przezwyciężeniu istniejących przeszkód w osiągnięciu pełnej jedności". Słowa te czytamy w papieskim liście do patriarchy Aleksandrii Tawadrosa II.
"Świadomi, że znacznie więcej nas łączy niż dzieli, już teraz doświadczamy prawdziwej jedności, choć uznajemy, że nie jest ona pełna ani doskonała. Ufając Bożej łasce nadal podążamy poprzez dialog w miłości i prawdzie ku przezwyciężeniu istniejących przeszkód w osiągnięciu pełnej jedności". Słowa te czytamy w papieskim liście do patriarchy Aleksandrii Tawadrosa II.