Logo źródła: Boska.tv Tomasz Zamorski OP / pk
Widząc potrzebującego, często zadajemy sobie takie pytanie: czy ten bliźni to rzeczywiście mój bliźni, czy mam coś zrobić, czy nic nie robić, czy mam się nim zainteresować... Zobacz, jakiej odpowiedzi udziela Jezus.
Widząc potrzebującego, często zadajemy sobie takie pytanie: czy ten bliźni to rzeczywiście mój bliźni, czy mam coś zrobić, czy nic nie robić, czy mam się nim zainteresować... Zobacz, jakiej odpowiedzi udziela Jezus.
W jednym i tym samy człowieku zawsze tkwią ogromne perspektywy, dalekosiężne intuicje i ciężki prymityw, ciężka ślepota. Tak jak w Piotrze - w każdym z nas, we mnie najpierw! Boskie słowo na niedzielę.
W jednym i tym samy człowieku zawsze tkwią ogromne perspektywy, dalekosiężne intuicje i ciężki prymityw, ciężka ślepota. Tak jak w Piotrze - w każdym z nas, we mnie najpierw! Boskie słowo na niedzielę.
Logo źródła: Boska.tv o. Paweł Grużyński OP
"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania."
"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania."
Logo źródła: Boska.tv Boska.tv / Dominikanie.pl / Janusz Chwast OP
Jezusowi nie tyle zależy na uzdrowieniu fizycznym, co uzdrowieniu wewnętrznym. Uzdrowienie cielesne trwa tylko przez jakiś czas, podczas gdy uzdrowienie wewnętrzne przeprowadza człowieka w życie wieczne…
Jezusowi nie tyle zależy na uzdrowieniu fizycznym, co uzdrowieniu wewnętrznym. Uzdrowienie cielesne trwa tylko przez jakiś czas, podczas gdy uzdrowienie wewnętrzne przeprowadza człowieka w życie wieczne…
Logo źródła: Boska.tv Boska.tv / mm
"Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz."
"Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz."
Logo źródła: Boska.tv o. Janusz Chwast OP
Sami robimy się ustawodawcami prawa moralnego: siadamy na górze swojego życia, ustalamy co jest dobre i zaczynamy nauczać tego innych. Problem w tym, że nie radzimy sobie z życiem moralnym, z przykazaniami.
Sami robimy się ustawodawcami prawa moralnego: siadamy na górze swojego życia, ustalamy co jest dobre i zaczynamy nauczać tego innych. Problem w tym, że nie radzimy sobie z życiem moralnym, z przykazaniami.
Logo źródła: Boska.tv Boska.tv / mm
Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. On nie chce, żebyśmy my świecili, on nie chce żebyśmy my smakowali.
Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. On nie chce, żebyśmy my świecili, on nie chce żebyśmy my smakowali.
Logo źródła: Boska.tv Janusz Chwast OP
"Jezus opuścił Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem. (...) Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło."
"Jezus opuścił Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem. (...) Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło."
Logo źródła: Boska.tv Boska.tv
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.