KAI / kk
"Czasy lęku, braku poczucia bezpieczeństwa pogłębiają zawsze negatywne zjawiska. Ale martwi (...) »demaskowanie« spisków mających zniszczyć Kościół i świat. Niestety pewna część ludzi tego słucha i to pogłębia poczucie zagrożenia" - mówi s. Jolanta Olech.
"Czasy lęku, braku poczucia bezpieczeństwa pogłębiają zawsze negatywne zjawiska. Ale martwi (...) »demaskowanie« spisków mających zniszczyć Kościół i świat. Niestety pewna część ludzi tego słucha i to pogłębia poczucie zagrożenia" - mówi s. Jolanta Olech.
KAI / kk
„Chyba najgorszą rzeczą, jaką mogliśmy usłyszeć w ostatnim czasie w kontekście epidemii było to, że zamknęła się brama miłosierdzia. To nie jest Ewangelia. Nie zamykają się żadne bramy. Bóg nigdy nie przestaje i nie przestanie być miłosierny. Bóg przychodzi, aby nas zbawiać i nigdy nie karze nas przez chorobę” – mówi ks. dr Mirosław Tykfer, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.
„Chyba najgorszą rzeczą, jaką mogliśmy usłyszeć w ostatnim czasie w kontekście epidemii było to, że zamknęła się brama miłosierdzia. To nie jest Ewangelia. Nie zamykają się żadne bramy. Bóg nigdy nie przestaje i nie przestanie być miłosierny. Bóg przychodzi, aby nas zbawiać i nigdy nie karze nas przez chorobę” – mówi ks. dr Mirosław Tykfer, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.