KAI / drr
Położenie kresu głodowi na świecie nie jest utopią, lecz wizją, którą trzeba zrealizować. Podkreślił to przewodniczący Caritas Internationalis kard. Oscar Rodriguez Maradiaga z Hondurasu podczas Mszy św. sprawowanej w piątek w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana dla uczestników międzynarodowego kongresu Caritas. Kongres obradował on pod hasłem "Przyszłość bez głodu" i wezwał chrześcijan do szczególnej zaangażowania w tym dziele.
Położenie kresu głodowi na świecie nie jest utopią, lecz wizją, którą trzeba zrealizować. Podkreślił to przewodniczący Caritas Internationalis kard. Oscar Rodriguez Maradiaga z Hondurasu podczas Mszy św. sprawowanej w piątek w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana dla uczestników międzynarodowego kongresu Caritas. Kongres obradował on pod hasłem "Przyszłość bez głodu" i wezwał chrześcijan do szczególnej zaangażowania w tym dziele.
KAI / pz
Każdy dokument o treści lub ukierunkowaniu doktrynalnym bądź moralnym, wydany przez Caritas Internationalis [CI], musi być wcześniej zatwierdzony przez Papieską Radę "Cor Unum". Jest to jedno z najważniejszych postanowień ogłoszonych 2 maja w Watykanie nowych Statutów i Regulaminu Wewnętrznego tej największej na świecie katolickiej organizacji dobroczynnej.
Każdy dokument o treści lub ukierunkowaniu doktrynalnym bądź moralnym, wydany przez Caritas Internationalis [CI], musi być wcześniej zatwierdzony przez Papieską Radę "Cor Unum". Jest to jedno z najważniejszych postanowień ogłoszonych 2 maja w Watykanie nowych Statutów i Regulaminu Wewnętrznego tej największej na świecie katolickiej organizacji dobroczynnej.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / pz
Wspólnota międzynarodowa nie nadąża za kataklizmami, które w różnych częściach świata doprowadziły do prawdziwych katastrof humanitarnych - alarmuje międzynarodowa Caritas.
Wspólnota międzynarodowa nie nadąża za kataklizmami, które w różnych częściach świata doprowadziły do prawdziwych katastrof humanitarnych - alarmuje międzynarodowa Caritas.
Logo źródła: radio warszawa Radio Watykańskie
"Młodzi wołają o bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, sami kładąc pod nie solidny fundament prawdy i solidarności" - te słowa znajdują się w przesłaniu sekretarza generalnego Caritas Internationalis do uczestników Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Ta największa kościelna organizacja charytatywna też bierze udział w tym wydarzeniu.
"Młodzi wołają o bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, sami kładąc pod nie solidny fundament prawdy i solidarności" - te słowa znajdują się w przesłaniu sekretarza generalnego Caritas Internationalis do uczestników Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Ta największa kościelna organizacja charytatywna też bierze udział w tym wydarzeniu.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Przed 60 laty Pius XII, wychodząc naprzeciw trudnym powojennym sytuacjom, dla większej koordynacji i współpracy licznych kościelnych organizacji charytatywnych na całym świecie utworzył Caritas Internationalis. Później bł. Jan Paweł II nadał jej kanoniczną publiczną osobowość prawną, by Caritas krajowe powiązać jeszcze bardziej pomiędzy sobą i ze Stolicą Apostolską. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując w Watykanie uczestników 19. zebrania ogólnego Caritas Internationalis.
Przed 60 laty Pius XII, wychodząc naprzeciw trudnym powojennym sytuacjom, dla większej koordynacji i współpracy licznych kościelnych organizacji charytatywnych na całym świecie utworzył Caritas Internationalis. Później bł. Jan Paweł II nadał jej kanoniczną publiczną osobowość prawną, by Caritas krajowe powiązać jeszcze bardziej pomiędzy sobą i ze Stolicą Apostolską. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując w Watykanie uczestników 19. zebrania ogólnego Caritas Internationalis.
Radio Watykańskie
W Rzymie trwają obrady Caritas Internationalis. Uczestnicy 19. zebrania ogólnego tej międzynarodowej organizacji charytatywnej, grupującej Caritas krajowe, wybrali wczoraj ponownie jej przewodniczącym kard. Oscara Rodrígueza Maradiagę SDB.
W Rzymie trwają obrady Caritas Internationalis. Uczestnicy 19. zebrania ogólnego tej międzynarodowej organizacji charytatywnej, grupującej Caritas krajowe, wybrali wczoraj ponownie jej przewodniczącym kard. Oscara Rodrígueza Maradiagę SDB.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
O związku działalności charytatywnej Kościoła z ewangelizacją mówił kard. Tarcisio Bertone na forum 19. zebrania ogólnego Caritas Internationalis, która obchodzi 60-lecie istnienia. Watykański sekretarz stanu przewodniczył wczoraj Mszy z udziałem 300 delegatów.
O związku działalności charytatywnej Kościoła z ewangelizacją mówił kard. Tarcisio Bertone na forum 19. zebrania ogólnego Caritas Internationalis, która obchodzi 60-lecie istnienia. Watykański sekretarz stanu przewodniczył wczoraj Mszy z udziałem 300 delegatów.
Radio Watykańskie / drr
Stolica Apostolska chce nadać w najbliższych czterech latach nowy profil Międzynarodowej Caritas. Dlatego nie zgodziła się na ponowny wybór dotychczasowej sekretarz generalnej tej organizacji charytatywnej, Angielki Lesley-Anne Knight.
Stolica Apostolska chce nadać w najbliższych czterech latach nowy profil Międzynarodowej Caritas. Dlatego nie zgodziła się na ponowny wybór dotychczasowej sekretarz generalnej tej organizacji charytatywnej, Angielki Lesley-Anne Knight.
Radio Watykańskie
„Sprawiedliwości dla ubogich” domaga się Caritas Internationalis na rozpoczęcie oenzetowskiego szczytu poświęconego Milenijnym Celom Rozwoju. Rozpoczynające się dziś w Nowym Jorku spotkanie potrwa do 22 września.
„Sprawiedliwości dla ubogich” domaga się Caritas Internationalis na rozpoczęcie oenzetowskiego szczytu poświęconego Milenijnym Celom Rozwoju. Rozpoczynające się dziś w Nowym Jorku spotkanie potrwa do 22 września.
Radio Watykańskie
Caritas Internationalis rozpoczęła nową kampanię na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju. W 2001 r. zobowiązały się do nich kraje członkowskie ONZ. Większość z nich ma być zrealizowana do 2015 r. Chodzi tu na przykład o ograniczenie o połowę liczbę głodujących dzieci. Tymczasem na świecie jest wciąż ponad miliard ludzi, którzy cierpią na skutek niedożywienia – przypomina światowa sieć krajowych Caritas.
Caritas Internationalis rozpoczęła nową kampanię na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju. W 2001 r. zobowiązały się do nich kraje członkowskie ONZ. Większość z nich ma być zrealizowana do 2015 r. Chodzi tu na przykład o ograniczenie o połowę liczbę głodujących dzieci. Tymczasem na świecie jest wciąż ponad miliard ludzi, którzy cierpią na skutek niedożywienia – przypomina światowa sieć krajowych Caritas.