Potwierdzenie przez nauczanie Kościoła trwałości synajskiego przymierza Boga z Izraelem otwiera kwestię współistnienia w czasie różnych przymierzy Boga z ludźmi - pisze ks. prof. Łukasz Kamykowski w książce "Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej".
Potwierdzenie przez nauczanie Kościoła trwałości synajskiego przymierza Boga z Izraelem otwiera kwestię współistnienia w czasie różnych przymierzy Boga z ludźmi - pisze ks. prof. Łukasz Kamykowski w książce "Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej".
Logo źródła: radio warszawa Radio Warszawa / apio
Rozważania o adhortacji Papieża Benedykta XVI, "Verbum Domini" - chrześcijanie i żydzi wobec Pism Świętych. Z księdzem Andrzejem Daniewiczem, Pallotynem rozmawia Monika-Florek Mostowska. Audycja "Oblicza wiary".
Rozważania o adhortacji Papieża Benedykta XVI, "Verbum Domini" - chrześcijanie i żydzi wobec Pism Świętych. Z księdzem Andrzejem Daniewiczem, Pallotynem rozmawia Monika-Florek Mostowska. Audycja "Oblicza wiary".