Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Tak na prawdę, możemy zmienić tylko siebie...
Tak na prawdę, możemy zmienić tylko siebie...
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Znajomość z Jezusem jest początkiem nowego życia.
Znajomość z Jezusem jest początkiem nowego życia.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Porównywanie się nie ma sensu...
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Czujesz się tak? Posłuchaj rozważania do dzisiejszego Słowa.
Czujesz się tak? Posłuchaj rozważania do dzisiejszego Słowa.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus przyszedł na ten świat, by uwolnić wszystkich od poczucia winy. Sam bowiem nasze winy wziął na siebie.
Jezus przyszedł na ten świat, by uwolnić wszystkich od poczucia winy. Sam bowiem nasze winy wziął na siebie.
Mieczysław Łusiak SJ
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon".
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon".
Mieczysław Łusiak SJ
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Mieczysław Łusiak SJ
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: "Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą.
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: "Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą.