Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Kiedy człowiek czyni jakiekolwiek dobro, także kiedy głosi Ewangelię, wyświadcza dobro najpierw samemu sobie. Czynienie dobra ubogaca bowiem tego, które je czyni.
Kiedy człowiek czyni jakiekolwiek dobro, także kiedy głosi Ewangelię, wyświadcza dobro najpierw samemu sobie. Czynienie dobra ubogaca bowiem tego, które je czyni.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Tylko szczera odpowiedź na to pytanie jest gwarantem rozwoju duchowego i zbliżenia do pełni człowieczeństwa.
Tylko szczera odpowiedź na to pytanie jest gwarantem rozwoju duchowego i zbliżenia do pełni człowieczeństwa.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ten świat może spowodować tylko to, że człowiek się weseli, to znaczy wpada w chwilowy nastrój, którego domeną jest ulotne uczucie zadowolenia i satysfakcji. Jezus natomiast daje nam coś, co jest prawdziwą radością.
Ten świat może spowodować tylko to, że człowiek się weseli, to znaczy wpada w chwilowy nastrój, którego domeną jest ulotne uczucie zadowolenia i satysfakcji. Jezus natomiast daje nam coś, co jest prawdziwą radością.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Nieraz nie mówimy i nie wiemy o Nim wiele. Co jest Jego najważniejszą rolą w naszym życiu?
Nieraz nie mówimy i nie wiemy o Nim wiele. Co jest Jego najważniejszą rolą w naszym życiu?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Troszczmy się o przyjaźń z Jezusem. Dzięki tej przyjaźni „daleko zajedziemy”.
Troszczmy się o przyjaźń z Jezusem. Dzięki tej przyjaźni „daleko zajedziemy”.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bóg nie bierze na własność byle czego. To tylko człowiek potrafi gonić za rzeczami, które nie mają wartości.
Bóg nie bierze na własność byle czego. To tylko człowiek potrafi gonić za rzeczami, które nie mają wartości.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jakość naszego życia zależy od jakości i ilości pożywienia. Ta zasada dotyczy nie tylko życia biologicznego, ale i duchowego.
Jakość naszego życia zależy od jakości i ilości pożywienia. Ta zasada dotyczy nie tylko życia biologicznego, ale i duchowego.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Wyjaśnia to Jezus w dzisiejszym Słowie.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Chciał, żeby apostołowie to zauważyli i żeby nigdy o tym nie zapomnieli.
Chciał, żeby apostołowie to zauważyli i żeby nigdy o tym nie zapomnieli.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Dlaczego ludzie nie dowierzają Jezusowi? Nie mówi przecież złych rzeczy o nas! Może dzieje się tak dlatego, ponieważ nasze niskie poczucie własnej wartości jest w nas bardzo głęboko zakorzenione?
Dlaczego ludzie nie dowierzają Jezusowi? Nie mówi przecież złych rzeczy o nas! Może dzieje się tak dlatego, ponieważ nasze niskie poczucie własnej wartości jest w nas bardzo głęboko zakorzenione?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Abyśmy zobaczyli, kim jesteśmy i jak bardzo jesteśmy ważni dla Niego.
Abyśmy zobaczyli, kim jesteśmy i jak bardzo jesteśmy ważni dla Niego.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ta umiejętność jest w zasięgu każdego, kto chce ją posiąść, ale wymaga solidnego szkolenia. A miłość, która tego nie robi, nie jest miłością.
Ta umiejętność jest w zasięgu każdego, kto chce ją posiąść, ale wymaga solidnego szkolenia. A miłość, która tego nie robi, nie jest miłością.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bóg jest miłosierny i wybacza nam nawet najgorsze rzeczy, ale samo oczyszczenie nas z win nie czyni nas zdolnymi do życia w Niebie.
Bóg jest miłosierny i wybacza nam nawet najgorsze rzeczy, ale samo oczyszczenie nas z win nie czyni nas zdolnymi do życia w Niebie.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Dzisiaj zastanów się nad odpowiedzią na to pytanie. Posłuchaj tego, co mówi Ci Bóg.
Dzisiaj zastanów się nad odpowiedzią na to pytanie. Posłuchaj tego, co mówi Ci Bóg.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Dlaczego tak robią?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
W innym przypadku będzie tak nietrwałe, że można je uznać za nieistniejące.
W innym przypadku będzie tak nietrwałe, że można je uznać za nieistniejące.
Mieczysław Łusiak SJ / Słucham Pana / Wojciech Jędrzejewski OP
To wszystko mówi nam o tym, że Bóg odsłania się człowiekowi stopniowo.
To wszystko mówi nam o tym, że Bóg odsłania się człowiekowi stopniowo.
Mieczysław Łusiak SJ, Wojciech Jędrzejewski OP
Po owocach poznajemy wartość każdej nauki. A nie było dotąd nikogo w historii świata, kto tak bardzo pozytywnie wpłynąłby na jego losy jak Jezus. Nikt, poza Nim, nie przyczynił się uczynienia nas lepszymi tak jak On.
Po owocach poznajemy wartość każdej nauki. A nie było dotąd nikogo w historii świata, kto tak bardzo pozytywnie wpłynąłby na jego losy jak Jezus. Nikt, poza Nim, nie przyczynił się uczynienia nas lepszymi tak jak On.