Czwartek, 12:00
DEON.pl
Czy myślałeś kiedyś o starzeniu się i o tym, jak ty będziesz funkcjonował na starość? Jak sobie wyobrażasz wtedy swoje życie? Jaki chciałbyś być? Perspektywa starości dotyczy nas wszystkich. Warto się z nią oswajać.
Czy myślałeś kiedyś o starzeniu się i o tym, jak ty będziesz funkcjonował na starość? Jak sobie wyobrażasz wtedy swoje życie? Jaki chciałbyś być? Perspektywa starości dotyczy nas wszystkich. Warto się z nią oswajać.
Vimeo.com / DEON.pl / mm
Czym jest starość, jak ją pokazać? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć filmowiec Anthony Cernillo. W swojej trwającej niecałe pięć minut etiudzie obserwujemy kolejne etapy życia kobiety, którą twórca nazwał Danielle.
Czym jest starość, jak ją pokazać? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć filmowiec Anthony Cernillo. W swojej trwającej niecałe pięć minut etiudzie obserwujemy kolejne etapy życia kobiety, którą twórca nazwał Danielle.