Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Czujesz się tak? Posłuchaj rozważania do dzisiejszego Słowa.
Czujesz się tak? Posłuchaj rozważania do dzisiejszego Słowa.