KAI / pz
Bioetyka psychiatryczna w aspekcie homoseksualizmu oraz analiza kontekstu prawno-moralnego społecznej definicji płci zawartej w Konwencji Rady Europy w Stambule w 2011 roku były głównymi tematami piątkowego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. W trakcie obrad, które odbyły się pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera omawiano także efekty procedury in vitro.
Bioetyka psychiatryczna w aspekcie homoseksualizmu oraz analiza kontekstu prawno-moralnego społecznej definicji płci zawartej w Konwencji Rady Europy w Stambule w 2011 roku były głównymi tematami piątkowego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. W trakcie obrad, które odbyły się pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera omawiano także efekty procedury in vitro.